Exceli täiskoolitus – alg- ja kesktasemest edasijõudnuteni

 • Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (2400 € +km)
 • Koolitus e-kursustena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 108 € +km, 158 € +km, 198 € +km)
 • Järgmine avalik 4-päevane koolitus Tallinnas (saab osaleda ka distantsilt läbi Zoomi) 27. märts, 28. märts,  3. aprill ja 4. aprill  (320 € + km). Koolituspäevadele lisandub läbi Zoomi toimuv õppeseanss 12. aprillil.
Registreerun koolitusele

Koolituse tutvustus

Exceli täiskoolitus seob kokku Exceli”Alg- ja kesktaseme” ning “edasijõudnute” koolitused. Koolitus annab nii vajalikud põhioskused, kui ka põhjalikumad teadmised Exceli tõhusaks igapäevaseks kasutamiseks.
Kuigi enamus meist töötab Exceliga, on palju sellist, millest teadmine puudub ja mida pole olnud mahti iseseisvalt selgeks teha. Koolitusel tabad end võibolla korduvalt mõttelt, et “…oleks ma seda varem teadnud!”. Exceli täiskoolitusel käsiteltavad teemad on täpsemalt kirjeldatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb neljast õppepäevast kogumahuga 24 akadeemilist tundi, millel saab osaleda nii kohapeal Tallinnas, kui ka distantsilt läbi Zoomi. Lisaks on võimalik iseseisvalt õpitud teemasid korrata omas tempos ja omale sobival ajal e-kursuse abil, milles on kokku ca 11 tundi videomaterjali. E-kursuse videod on lühikesed (keskmiselt 3-7 minutit) ning hästi struktureeritud. Peale koolituspäevi saab koolitajalt piiramatult küsida Exceli kasutamise kohta.

Lisaks on koolitusel ainult distantsilt läbi Zoomi toimuv õppeseanss kestvusega 2 akadeemilist tundi.  Antud õppeseansil on osalejatel võimalik küsida juurde Exceli kasutamise kohta ning samuti annab koolitaja tagasiside kodutöödele. Vastavalt küsimuste hulgale ja iseloomule ning koolitusel osalejate arvule, võib antud õppeseanss kesta ka kauem kui 2 akadeemilist tundi.

Kodutööd tuleb teha ja esitada neil, kes soovivad läbida koolituse täies mahus ning saada ka koolituse tunnistuse. Töötukassa rahastusel koolitusel osalejatele on nii kodutöö esitamine, kui ka peale koolituspäevi toimuval õppeseansil osalemine kohustuslik.

Koolituse õppepäevade ja sellele järgneva õppeseansi kogumaht on 26 akadeemilist tundi.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

EXCELI TÖÖVIHIKU AVAMINE, LOOMINE, SULGEMINE JA SALVESTAMINE

 • Töövihiku avamise ja sulgemise valikud ja kiirkäsud
 • Töövihiku loomine tühjana ja malle kasutades
 • Töövihiku salvestamise valikud, sh parooliga avamise ja muutmise kaitsmine, vaikekausta valik

EXCELI TÖÖRIISTAD

 • Menüüde ja käskude kuvamine
 • Exceli abiinfo
 • Kiirkäsuriba kasutamine tõhusamaks töötamiseks
 • Vaate suurendamise ja vähendamise tööriistad, sh hiirega vaate muutmine
 • Dokumentide ja rakenduste vaheline liikumine klaviatuuri abil

EXCELI TABEL, MÄRGISTAMINE JA LIIKUMINE

 • Exceli tabeli ülesehitus, lahtrite koordinaadid
 • Nimeboksi kasutamine tabelis liikumiseks ja lahtrite märgistamiseks
 • Veergude, ridade ja lahtrite märgistamine hiire ja klaviatuuriga
 • Tabelis liikumine ja lahtrite märgistamine Ctrl- ja Shift-klahvi abil

ANDMETE SISESTAMINE JA LAHTRITE VORMINGUD EXCELIS

 • Tekstide sisestamine ja vormindamine
 • Tekstiridade murdmine
 • Veergude laiuse ja ridade kõrguse muutmine teksti pikkuse ja suuruse põhjal
 • Lahtrite liitmine
 • Taande kasutamine lahtrites
 • Tekstide automaattäide
 • Arvude sisestamine ja automaattäide
 • Komakohtade kuvamine
 • Arvuvormingud, sh uue vormingutähise loomine
 • Kuupäeva sisestamine ja vormingud, sh nädalapäevade kuvamine kuupäeva lahtris
 • Aja sisestamine ja ajavormingud
 • Vormingupintsli kasutamine

 EXCELI VALEMID JA FUNKTSIOONID

 • Valemite loomine
 • Summa funktsioon
 • Funktsioonide kopeerimine automaattäite abil
 • Keskmine, suurim ja väikseim funktsioon
 • Loendusfunktsioon – täidetud ja arvuga täidetud lahtrite loendamine
 • Funktsioonide vastuste kuvamine olekuribal
 • Suhteline ja absoluutne viitamine
 • Teiste töölehtede andmete kasutamine valemites
 • Teiste töövihikute andmete kasutamine valemites

TOIMINGUD TÖÖLEHTEDEGA EXCELIS

 • Teisaldamine, kopeerimine, kustutamine
 • Ümbernimetamine, saki värvi muutmine
 • Peitmine ja peidust väljatoomine
 • Erinevatel töölehtedel korraga sisu muutmine

TOIMINGUD VEERGUDE, RIDADE JA LAHTRITEGA EXCELIS

 • Veergude, ridade ja lahtrite lisamine, kustutamine ja teisaldamine
 • Veergude ja ridade peitmine, peidust väljatoomine
 • Veergude ja ridade rühmitamine

TÖÖLEHE JA AKNA KUVAMISE VALIKUD EXCELIS

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Tabeli vaate tükeldamine
 • Sama töövihiku mitmes aknas avamine
 • Avatud töövihikute automaatne sobitamine ekraanile

KLEEPIMISE VALIKUD EXCELIS

 • Sisu ja vormingu kleepimine
 • Valemite säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Vormingu säilitamine ja kaotamine kleepimisel
 • Lingina kleepimine
 • Pildina kleepimine
 • Ridade ja veergude äravahetamine kleepimise valikuna

LAHTRITE JA TABELI VORMINDAMINE EXCELIS

 • Vormindamise üldised tööriistad ja põhjalikumad valikud
 • Valmis vormilaadide kasutamine ja uute salvestamine
 • Tingimusvormingu kasutamine ehk lahtrite automaatne vormindamine sisu põhjal
 • Tabelina vormindamine ja sellega lisanduvad tööriistad

TEGEVUSTE TAGASIVÕTMINE JA ENNISTAMINE EXCELIS

 • Tagasivõtmise ja ennistamise käsud menüüs, klaviatuuri kiirkäsk
 • Korraga mitme tegevuse tagasivõtmine ja ennistamine
 • Tegevuste tagasivõtmise omapära mitme töövihikuga samaaegselt töötades

SORTEERIMINE JA FILTREERIMINE EXCELIS

 • Kiirsorteerimise ja astmelise sorteerimise tööriistade kasutamine, nende erinevus
 • Filtreerimise tööriista kasutamine, sh arvu- ja tekstifiltrid

ANDMETE OTSIMINE JA ASENDAMINE EXCELIS

 • Lahtrite sisu otsimise ja asendamise tööriist, selle põhjalikumad valikud
 • Lahtrite vormingu otsimine ja asendamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ EXCELIS

 • Kommentaaride lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Kommentaaride korraga ja ükshaaval kuvamine
 • Kommentaaride printimine

PILTIDE JA GRAAFIKAOBJEKTIDE LISAMINE EXCELIS

 • Piltide ja graafikaelementide lisamine, muutmine ja haldamine
 • Taustapildi kasutamine

DIAGRAMMIDE JA MINIGRAAFIKUTE LISAMINE EXCELIS

 • Diagrammi tüübi valik vastavalt lähteandmetele
 • Lähteandmete muutmine ja diagrammi teisaldamine
 • Diagrammi laadi valik ja elementide kuvamine
 • Elementide muutmine diagrammil, sh lahtrite sisule viitamine tekstide kuvamiseks
 • Mallide kasutamine uute diagrammide kujundamisel
 • Minigraafikute lisamine ja valikud

ÕIGEKIRJA KONTROLL EXCELIS

 • Õigekirja kontrolliala määramine
 • Parandustega nõustumise ja tagasilükkamise valikud
 • Sõnastiku haldamine

PRINTIMINE EXCELIS

 • Küljenduse ja lehepiiri vaated
 • Ülemise rea ja vasakpoolse veeru printimine kõigil lehtedel
 • Printimise ala määramine
 • Päise ja jaluse haldamine

SUMIF(S), AVERAGEIF(S), COUNTIF(S) FUNKTSIOONID

 • SUMIF funktsioon
 • Lahtri viite kasutamine funktsiooni tingimusena. Valemite kleepimise nipid.
 • AVERAGEIF ja COUNTIF funktsioonid. Olekuribal arvutuste kontrollimine.
 • Lahtri sisust valitud teksti kasutamine viitena funktsioonis
 • SUMIFS funktsioon
 • AVERAGEIFS ja COUNTIFS funktsioonid

DSUM, DAVERAGE, DCOUNT(A) FUNKTSIOONID

 • Andmebaasi funktsioonid ja DSUM funktsioon
 • DAVERAGE funktsioon
 • DCOUNT funktsioon
 • Tingimuste tabeli muutmine andmebaasi funktsioonis

IF, OR JA AND FUNKTSIOONID

 • IF funktsioonis väidete sisestamine
 • Väidete järjekord IF funktsioonis
 • OR ja AND funktsioonid IF funktsiooni osana
 • Lahtri sisu osaline viitamine IF funktsioonis
 • Arvu viitamine IF funktsioonis

VLOOKUP, INDEX JA MATCH FUNKTSIOONID

 • VLOOKUP funktsioon – lähima numbri leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • VLOOKUP funktsioon – sama teksti leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • INDEX ja MATCH funktsioonidega andmete toomine teisest tabelist

VLOOKUP, INDEX JA MATCH FUNKTSIOONID

 • VLOOKUP funktsioon – lähima numbri leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • VLOOKUP funktsioon – sama teksti leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • INDEX ja MATCH funktsioonidega andmete toomine teisest tabelist

ÜMARDAMISFUNKTSIOONID

 • ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP ja MROUND funktsioonid

AJAFUNKTSIOONID

 • TODAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUMBER ja DATE funktsioonid
 • NOW, HOUR, MINUTE, SECOND ja TIME funktsioonid. Aja värskendamine lahtris.
 • Ajafunktsioonide kasutamine valemites – DAYS, TODAY ja NOW
 • YEARFRAC funktsioon, sünniaasta leidmine sünni kuupäevast

TEKSTIFUNKTSIOONID

 • PROPER, UPPER, LOWER ja TRIM funktsioonid
 • CONCAT funktsiooni ja & sümboliga lahtri sisu koostamine
 • Lahtri sisu osaline asendamine SUBSTITUTE funktsiooniga

LAHTRITEGA TÖÖTAMINE

 • Lahtri sisu viimine veergudesse eraldava sümboliga
 • Lahtri sisu viimine veergudesse eraldava joonega
 • Lahtri sisu osaline viitamine – LEFT, RIGHT ja MID funktsioonid
 • Lahtri sisu osaline viitamine – LEN funktsioon
 • Lahtri sisu osaline viitamine – SEARCH ja FIND funktsioonid
 • Kiirtäite tööriist
 • Korduva sisuga lahtritega ridade eemaldamine
 • Tühjade lahtrite korraga täitmine
 • Tingimusvromingus reeglite ja valemite kasutamine
 • Tingimusvormingu valemite kasutamine – veel näiteid

PIVOT TABLE

 • Pivot Tabeli tööriistad ja aruande tabeli loomine
 • Andmete värskendamine ja lahtri algandmetest uue töölehe loomine
 • Arvutuste kuvamise valikud
 • Väljade lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Üksuste lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Rühmade loomine. Veergude teisaldamine.
 • Filtri ja tükeldi tööriistad
 • Pivot Table kujundusvalikud
 • Pivot diagrammi loomine
 • Kuupäeva andmete analüüs
 • Teksti andmete analüüs

ANDMETÖÖRIISTAD

 • Sihiotsingu kasutamine
 • Solveri tööriist
 • Solveri seadete salvestamine ja tühjendamine
 • Andmetabeli kasutamine
 • Tabelite andmete kokkutoomine konsolideeri tööriistaga
 • Veel näiteid konsolideeri tööriistast. Ainult nähtavate lahtrite märgistamine.
 • Konsolideeritud tabeli seadete muutmine, värskendamine ja kustutamine.

KAITSMINE

 • Töövihiku kaitsmine
 • Töölehtede kaitsmine
 • Lahtrite kaitsmine
 • Lahtrite vormindamise ja tegevuste kaitsmine
 • Muutmiseks lubatud ala määramine

MAKROD

 • Makro salvestamine absoluutse või suhtelise viitamisega
 • Makro salvestamise seaded
 • Makro korduvkasutamine ja käivitamise võimalused
 • Makro koodi kasutamine

Koolituspäevade järgse õppesessiooni (toimub distantsilt läbi Zoomi) teemad

Peale koolituspäevi tekkinud küsimustele vastamine

Olulise ülekordamine ja meeldetuletamine

Kodutöödele tagasiside andmine

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Exceli edasijõudnute avalik koolitus toimub kahe päevasena 4,5 + 4,5 tundi. Koolituse maksumus on 160 € + km osaleja kohta. Käsitleme samu teemasid, lihtsalt kahepäevasel koolitusel on rohkem aega teemade põhjalikumaks käsitlemiseks.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev (ühepäevane koolitus) või kaks 4-tunnist koolituspäeva (kahepäevane koolitus)
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli alg- ja kesktaseme asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool). Soovitame viia koolitus läbi kahe päevasena (4-tunnised koolituspäevad). Selle plussiks on, et asutuses jääb pool tööpäeva alles igapäevaste tööde tegemiseks. Samuti on see optimaalne koolituse aeg, mil tähelepanu püsib värskena.

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 60 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 144 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 144 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  1200 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli alg- ja kesktaseme koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli alg- ja kesktaseme koolituse e-kursus

Exceli alg- ja kesktaseme e-kursusega tutvumiseks või e-kursusesse sisenemiseks kliki palun alloleval nupul:

Exceli alg- ja kesktaseme e-kursus

OSALENUTE ARVAMUSED EXCELI ALG- JA KESKTASEME KOOLITUSEST

 • Väga rahulik, kõik arusaadav. Kõigile küsimustele saime vastused. Ja mis kõige olulisem – nii positiivne ja naerusuine õpetaja. Tänud!!!

 • Väga hea rahulik tempo! Oskan küll Excelit kasutada, aga sain asjalikke soovitusi ja mõtteid, mida oma töö efektiivsuse tõstmiseks teha. Soovitan kõigile kolleegidele. Tänan!

 • Väga hea ja ladus koolitus. Meeldiv koolitaja, paras tempo ja arusaadavad selgitused. Väga tore, et hiljem on alati võimalik õpitut kinnistada – e-kursusega või e-maili teel. Hea, et oli oma arvutisse võimalik salvestada töövihik, kus kõike sai kaasa teha. Suur tänu!

 • Excel on ikka võimas töövahend küll. Sain palju teadmisi juurde, kuigi algteadmised olid olemas. Tänan! Väga huvitav oli.

 • Selge ja ladus. Arusaadavas keeles. Puust ja punaselt koolitus. Väga hea lektor.

 • Meeldis kõik: koolitus, läbiviimine, sisu, ka kohvipauside toit. Aeg lendas – järelikult oli huvitav. Lausa rabas abivalmis ja lahke suhtumine: pöörduge hiljem ja küsige oma küsimusi. Tänan!

 • Väga hea koolitus. Töises plaanis hästi palju vajalikke nippe. Kindlasti on edaspidi mugavam ja lihtsam tööd korraldada.

 • Minu arvutiprogrammide üldine kasutamine ja terminite teadmine on tagasihoidlik, aga see koolitus aitas tublisti seda asja parandada. Koolituse kava oli väga hästi koostatud ja lubab igati edasi areneda. Aitäh!

 • Palju uut ja vajalikku informatsioooni ja eriti tore on e-kursuse võimalus. Kõike ei suuda korraga meelde jätta ja hea on hiljem kõik üle vaadata. Olen väga-väga rahul.

 • Meeldis koolituse õhkkond, koolitaja vaba ja rõõmsameelne olek. Koolitus oli sisutihe ja meeldiv. Tänan!

 • Mulle meeldis lihtne seletus. Oodati, et kõik jõudsid edasi ja said aru. Sain uut teada, mida ei osanud enne. Ootan uut koolitust.

 • Sain sellelt koolituselt palju vahvaid nippe teada, nii tööalaseks kui ka koduseks kasutuseks. Oli tempokas, ei hakanud igav, väga huvitav. Hea, et olid puhkepausid. Kindlasti soovin järgmise taseme koolitust. Aitäh koolitajale!

MEIE EXCELI ALG- JA KESKTASEME KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli alg- ja kesktaseme koolituse tellimusvorm