Gmaili koolitus

Pakume asutustele ja eraisikutele arvutikoolitusi kaugõppena e-kursuse, online kohtumiste ja nõustamise vormis!
Loe distantsõppest lähemalt

gmaili-koolitus

Gmaili koolitusest

Gmaili koolituselt saad põhjaliku ülevaate, millised on selle maailma populaarseima e-kirja keskkonna võimalused ja kuidas neid kasutada.

Koolituse eesmärgiks on e-kirjade saatmise ja haldamisega seotud töö lihtsustamine ja võimaluste suurendamine. Muidugi saame me kõik Gmaili keskkonnas kirjad saadetud ja loetud, kuid on väga palju töövõtteid, mis on oodatud ja kasulikud, kuid mida me ei kasuta. Ja ilmselt päris tihti kasutaksime, kui teaksime. Selleks antud Gmaili koolitus ongi.

Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisu tutvustuses.

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st ja hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Distansõppe aluseks olev ning ka audioorse koolituse oluliseks lisaks olev e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimisvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Gmaili koolitusel käsitletavad teemad

ALUSTAMINE

 • Gmaili keskkonda sisenemine
 • Gmaili konto loomine
 • Mitme kontoga töötamine ja Google Apps konto
 • Gmaili kontolt väljalogimine
 • Keele, kasutaja nime ja foto muutmine
 • Turvalisuse seaded
 • Tausta muutmine

KIRJADE LUGEMINE

 • Kirjade kuvamise tihedus
 • Kirjade avamine ja reklaamide keelamine
 • Kirjade loetuks ja mitteloetuks märkimine
 • Kirjade märkimine oluliseks
 • Kirjade märkimine tärniga
 • Manuste vaatamine ja salvestamine
 • Kirja saabumise teade
 • Kirja sisu kuvamine üldvaates
 • Vestluste vaade ja vestlusest väljumine
 • Vestluse summutamine

KUSTUTAMINE, ARHIVEERIMINE JA TEISALDAMINE

 • Kirjade kustutamine ja ennistamine
 • Kirjade arhiveerimine ja ennistamine
 • Kirjade märkimine rämpspostiks ja ennistamine
 • Kirjade teisaldamine teise kausta
 • Kirjade teisaldamine teise kategooriasse

KIRJADE KUVAMINE TÖÖLAUAL

 • Kirjade kuvamine kategooriatena
 • Kirjade kuvamine gruppidena

KIRJADE KOOSTAMINE

 • Uue kirja loomine ja kuvamise valikud
 • Saaja(te) aadressi(te) sisestamine
 • Saatja aadressi valik
 • Teksti kopeerimine kirja sisusse
 • Vormindamise tööriistad ja käsu tagasivõtmine
 • Vaikevorminduse muutmine
 • Manuste lisamine
 • Linkide lisamine
 • Õigekirja kontroll
 • Vaikimisi kontaktandmete lisamine

KIRJADE SAATMINE

 • Saatmine, tagasivõtmine ja laborid
 • Salvestamine ja mustandite haldamine

KIRJADELE VASTAMINE JA EDASTAMINE

 • Vastamise ja edastamise valikud
 • Vastamise akna ja teema muutmine
 • Vastamine vaikeallkirjaga seade korral
 • Saada ja arhiveeri nupp
 • Puhkuseteatisega automaatne vastus

SILDID JA KAUSTAD

 • Kirjade sildistamine
 • Siltide kuvamise seaded
 • Kirjade teisaldamine kaustadesse
 • Kaustade kuvamine vasakul alal

FILTRID

 • Filtrite loomine
 • Filtrite muutmine

OTSING

 • Lihtotsing
 • Täpsem otsing

KONTODE IMPORTIMINE, JAGAMINE JA EDASTAMINE

 • Oma konto importimine teise teenuse pakkuja alt
 • Oma teise gmaili konto importimine
 • Imporditud kontode haldamine
 • Oma konto jagamine teisele kasutajale
 • Kirjade automaatne edastamine

KONTAKTID

 • Kontaktide lisamine ja muutmine
 • Kontaktide gruppide haldamine

VEEL VÕIMALUSI

 • Ülesannete tööriist
 • Vestluste tööriist
 • Offine olekus töötamine
 • Kirjade kuvamine Outlook stiilis
 • Kirja sisu tõlkimine ja printimine

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Asutuse sisese koolituse maksumus

Gmaili asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool). Gmaili koolituse maksumus sisaldab ka Google kalendri koolitust!

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-6 tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-6 tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 3-4 tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Gmaili koolituse maksumus sisaldab ka Google kalendri koolituse maksumust!

Gmaili koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Gmaili avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta. Gmaili koolituse maksumus sisaldab ka Google kalendri koolituse maksumust!

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Gmaili koolituse e-kursus

Gmaili koolituse e-kursuse avamiseks klikkige alltoodud nupul:

Gmaili e-kursus


E-kursus koosneb 61-st videost kogukestvusega kolm tundi. Et iga alateema oleks lihtsalt leitav ja vaadatav, on videod lühikesed (2-8 minutit) ning jaotatud teemaplokkidesse.

 


Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Gmaili koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  39 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  49 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  69 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

MEIE GMAILI KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Google koolituste tellimisvorm

Kasulikud arvutikoolitused: