Exceli koolitus “Edasijõudnud”

 • Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (1200 € +km)
 • Koolitus e-kursusena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 59 € +km, 79 € +km, 99 € +km)
 • Järgmine avalik koolitus Tallinnas (saab osaleda ka distantsilt läbi Zoomi) 10. ja 11. juunil (160 € + km)
Registreerun koolitusele

Exceli koolitus "Edasijõudnud"

Exceli edasijõudnute koolitusest

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend.

Muuhulgas õpime rohkem tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm. Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st, hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli edasijõudnute koolitusel käsitletavad teemad

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 7-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

SUMIF(S), AVERAGEIF(S), COUNTIF(S) FUNKTSIOONID

 • SUMIF funktsioon
 • Lahtri viite kasutamine funktsiooni tingimusena. Valemite kleepimise nipid.
 • AVERAGEIF ja COUNTIF funktsioonid. Olekuribal arvutuste kontrollimine.
 • Lahtri sisust valitud teksti kasutamine viitena funktsioonis
 • SUMIFS funktsioon
 • AVERAGEIFS ja COUNTIFS funktsioonid

DSUM, DAVERAGE, DCOUNT(A) FUNKTSIOONID

 • Andmebaasi funktsioonid ja DSUM funktsioon
 • DAVERAGE funktsioon
 • DCOUNT funktsioon
 • Tingimuste tabeli muutmine andmebaasi funktsioonis

IF, OR JA AND FUNKTSIOONID

 • IF funktsioonis väidete sisestamine
 • Väidete järjekord IF funktsioonis
 • OR ja AND funktsioonid IF funktsiooni osana
 • Lahtri sisu osaline viitamine IF funktsioonis
 • Arvu viitamine IF funktsioonis

VLOOKUP, INDEX JA MATCH FUNKTSIOONID

 • VLOOKUP funktsioon – lähima numbri leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • VLOOKUP funktsioon – sama teksti leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • INDEX ja MATCH funktsioonidega andmete toomine teisest tabelist

VLOOKUP, INDEX JA MATCH FUNKTSIOONID

 • VLOOKUP funktsioon – lähima numbri leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • VLOOKUP funktsioon – sama teksti leidmine ja andmete toomine teisest tabelist
 • INDEX ja MATCH funktsioonidega andmete toomine teisest tabelist

ÜMARDAMISFUNKTSIOONID

 • ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP ja MROUND funktsioonid

AJAFUNKTSIOONID

 • TODAY, MONTH, YEAR, WEEKDAY, WEEKNUMBER ja DATE funktsioonid
 • NOW, HOUR, MINUTE, SECOND ja TIME funktsioonid. Aja värskendamine lahtris.
 • Ajafunktsioonide kasutamine valemites – DAYS, TODAY ja NOW
 • YEARFRAC funktsioon, sünniaasta leidmine sünni kuupäevast

TEKSTIFUNKTSIOONID

 • PROPER, UPPER, LOWER ja TRIM funktsioonid
 • CONCAT funktsiooni ja & sümboliga lahtri sisu koostamine
 • Lahtri sisu osaline asendamine SUBSTITUTE funktsiooniga

LAHTRITEGA TÖÖTAMINE

 • Lahtri sisu viimine veergudesse eraldava sümboliga
 • Lahtri sisu viimine veergudesse eraldava joonega
 • Lahtri sisu osaline viitamine – LEFT, RIGHT ja MID funktsioonid
 • Lahtri sisu osaline viitamine – LEN funktsioon
 • Lahtri sisu osaline viitamine – SEARCH ja FIND funktsioonid
 • Kiirtäite tööriist
 • Korduva sisuga lahtritega ridade eemaldamine
 • Tühjade lahtrite korraga täitmine
 • Tingimusvromingus reeglite ja valemite kasutamine
 • Tingimusvormingu valemite kasutamine – veel näiteid

PIVOT TABLE

 • Pivot Tabeli tööriistad ja aruande tabeli loomine
 • Andmete värskendamine ja lahtri algandmetest uue töölehe loomine
 • Arvutuste kuvamise valikud
 • Väljade lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Üksuste lisamine, muutmine ja kustutamine
 • Rühmade loomine. Veergude teisaldamine.
 • Filtri ja tükeldi tööriistad
 • Pivot Table kujundusvalikud
 • Pivot diagrammi loomine
 • Kuupäeva andmete analüüs
 • Teksti andmete analüüs

ANDMETÖÖRIISTAD

 • Sihiotsingu kasutamine
 • Solveri tööriist
 • Solveri seadete salvestamine ja tühjendamine
 • Andmetabeli kasutamine
 • Tabelite andmete kokkutoomine konsolideeri tööriistaga
 • Veel näiteid konsolideeri tööriistast. Ainult nähtavate lahtrite märgistamine.
 • Konsolideeritud tabeli seadete muutmine, värskendamine ja kustutamine.

POWER QUERY

 • Power Query tööriist
 • Päringute loomine ja tabelite kuvamine töövihikus
 • Mitme päringu korraga importimine, päringute haldamine
 • Päringute sisu värskendamine algtabelite muutmisel
 • Tabelite liitmine veergudena
 • Veergude liitmise erivalikud
 • Tabelite liitmine ridadena
 • Ridade liitmine kui veeru päise nimed ei kattu
 • Liidetud päringusse uute tabelite lisamine ja eemaldamine
 • Kaustast kõigi failide tabelite liitmine
 • Läbi päringu andmete värskendamine Pivot tabelis

KAITSMINE

 • Töövihiku kaitsmine
 • Töölehtede kaitsmine
 • Lahtrite kaitsmine
 • Lahtrite vormindamise ja tegevuste kaitsmine
 • Muutmiseks lubatud ala määramine

MAKROD

 • Makro salvestamine absoluutse või suhtelise viitamisega
 • Makro salvestamise seaded
 • Makro korduvkasutamine ja käivitamise võimalused
 • Makro koodi kasutamine

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Exceli edasijõudnute avalik koolitus toimub kahe päevasena 4,5 + 4,5 tundi. Koolituse maksumus on 160 € + km osaleja kohta. Käsitleme samu teemasid, lihtsalt kahepäevasel koolitusel on rohkem aega teemade põhjalikumaks käsitlemiseks.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev (ühepäevane koolitus) või kaks 4-tunnist koolituspäeva (kahepäevane koolitus)
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli edasijõudnute asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool). Soovitame viia koolitus läbi kahe päevasena (4-tunnised koolituspäevad). Selle plussiks on, et asutuses jääb pool tööpäeva alles igapäevaste tööde tegemiseks. Samuti on see optimaalne koolituse aeg, mil tähelepanu püsib värskena.

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 60 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 144 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 144 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  1200 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli edasijõudnute koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli edasijõudnute koolituse e-kursus

Exceli koolitus “Edasijõudnud” e-kursuse avamiseks klikkige alltoodud nupul:

Excel “Edasijõudnud” e-kursus


E-kursus koosneb 58-st videost kogukestvusega ligikaudu viis tundi. Et iga alateema oleks lihtsalt leitav ja vaadatav, on videod lühikesed (2-8 minutit) ning jaotatud teemaplokkidesse.

Järgnevalt on esitletud kaks videot, mida saab e-kursusega tutvumiseks tasuta vaadata:


Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Exceli edasijõudnute koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

.

OSALENUTE ARVAMUSED EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUSEST

 • Parim koolitus, kus olen osalenud!! Koolitus on väga hästi ette valmistatud, et aega maksimaalselt kasutada. Näited head. Tänud ka võrratu suupiste valmistajale. Aitäh!

 • Koolitus oli taaskord väga informatiivne ja arendav. Suured tänud juhendaja Asko Urile meeldiva õppekeskkonna ning suure abivalmiduse eest! Päikest!

 • SUUR TÄNU! Väga head olid viited, et kuidas või millise töö juures mingit nippi või tööriista kasutada.

 • Väga meeldiv ja õpetlik kogemus / koolitus. Sain palju uut ja tööks vajalikku teada. Tänan!

 • Väga meeldiv koolitus, selge deklareerimine, kõike seletatakse arusaadavalt. Nakatav entusiasm! Jätkake samas vaimus.

 • Väga põhjalik, lihtsalt seletatud ning head näited. Käisin ka algtaseme koolitusel ning valisin koolitaja järgi ka edasijõudnute koolituse. Aitäh!

 • Väga mõnusalt kiire ja ülevaatlik. Head ja lihtsad, arusaadavad lähteülesanded. Kasulik!

 • Materjal väga hästi ja arusaadavalt edasi antud. Väga suur pluss on see, et sama materjal on ka e-kursusel.

 • Kogu koolitus möödus kiiresti, koolitaja oli abivalmis ja oskas Exceli võlusid hästi ja huvitavalt edasi anda, piisavalt pause – kõik hästi!

 • Õpetaja on väga kogenud ja abivalmis! Infot oli palju ja kui miski kohe ei jõudnud, siis e-materjalid on olemas. Aitäh!

 • Koolitus väga informatiivne ja praktiline. Palju uusi teadmisi. Koolitaja teab teemat hästi, oskab küsimustele vastata. Võimalus ka edaspidi e-mailiga küsimusi esitada ja abi saada.

 • Kursus oli lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud. Lektori käitumine hubasust tekitav. Aitäh!

MEIE EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli edasijõudnute koolituse tellimusvorm