Outlooki koolitus

Outlooki koolitus

Outlooki koolitusest

Koolitusel vaatame põhjalikult kõiki MS Office Outlooki pakutavaid võimalusi ja tööriistu nii e-kirjade ja kontaktide haldamisel, tegevuste (tasks) planeerimisel, kui kalendri(te) kasutamisel. Nii isikliku tööriistana kui ühistöös teistega. Koolituselt saad täiendavaid kasulikke lisateadmisi juba seni kasutusel oleva kohta. Samuti õpid tundma uusi tööriistu ja nippe, mida oma töös Outlookiga rakendada.

Muuhulgas õpime koolitusel: tööd lihtsustavad nipid ja kiirkäskude kasutamine; Outlooki konto loomine ja seadistamine (sh andmete importimine); e-kirjade koostamine, lugemine ja vastamine; kirjade sorteerimine, süstematiseerimine ja otsimine; kontaktide haldamine; kalendri seadistamine; sündmuste ja kohtumiste haldamine kalendris; ürituste kutsete saatmine ja neile vastamine; tegevuste lisamine ja haldamine Outlookis jpm.

Põhjaliku ülevaate koolituse sisust saab koolituse sisukorrast.

Outlooki koolitus koosneb 5-6 tunnisest õppepäevast, e-kursusest ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

Koolituspäev on infotihe, pakkudes rohkelt uut teadmist, mida Outlook võimaldab ja kuidas neid võimalusi ära kasutada. Tehniline oskus kinnistub hiljem teadmisi rakendades, milles on abiks osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav Outlooki e-kursus.

Koolitusele on soovitav tulla sülearvutiga, et õpetatavat vahetult kaasa teha. Samas võib osaleda ka ilma arvutita, sest kogu tegevus esitatakse suurel ekraanil. E-kursus, mille koolituselt piiramatuks ajaks kasutamiseks kaasa saad, sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Avalikel koolitustel on õpetuse aluseks Microsoft Office Outlook 2016 eestikeelne tarkvara, kuid koolitus sobib hästi ka teiste (varajasemate või teises keeles) Outlooki versioonide kasutajatele. Asutuste koolituste puhul kasutame seda Outlooki versiooni ja programmi keeleseadeid, mis on enamikel osalejatest kasutusel.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Outlooki koolitusel käsitletavad teemad

E-POSTI KONTOD

 • E-posti kontode tüübid
 • Outlooki avamine ja Microsofti konto lisamine
 • Gmaili konto lisamine
 • Muu konto lisamine IMAP ühendusega
 • Muu konto lisamine POP ühendusega. Konto kustutamine
 • Kokkuvõte kontode kasutamisest Outlookis

ALUSTAMINE

 • Keeleseaded
 • Mida teha tõrgete korral?
 • Klaviatuuri kiirkäsud

VAATE SEADED

 • Rakenduste kuvamine
 • Tööriistad ja kiirkäskude riba
 • Paanide kuvamine ja lugemise vaade
 • Akende haldamine

KIRJADE LUGEMINE

 • Kirja lugemine eelvaates ja aknas
 • Sisust ridade näitamine kirjade loendis
 • Kirjade ja lugemata kirjade arv kaustas. Kirja loetuks või mitteloetuks märkimine.
 • Vestluse vaade

OTSING JA FILTRID

 • Sõna otsing
 • Otsing saatja, manuse, ajavahemiku jm järgi
 • Veel saatja järgi otsinguvõimalusi
 • Põhjalikum otsing
 • Kustutatud kirjade otsing
 • Otsingu kaust

KIRJADE SORTEERIMINE

 • Sorteerimine kirja eelvaadet kasutades
 • Sorteerimine loetelu vaates
 • Vaate taastamine ja uue vaate salvestamine

KIRJADE MÄRGISTAMINE

 • Lugemata-loetud ja olulised-muud kirjad
 • Lipuga märgistamine
 • Kategooriate kasutamine
 • Ülevaade märgistatud kirjadest
 • Märgistamise erisused eri konto tüüpide puhul

KAUSTAD JA KIRJADE SUUNAMINE

 • Kaustade haldamine
 • Kirjade teisaldamine ja kopeerimine kaustadesse
 • Kirjade suunamine kaustadesse “Reegel” tööriistaga
 • Reeglite haldamine

KUSTUTAMINE, ARHIVEERIMINE JA RÄMPSPOST

 • Kirjade ja kaustade arhiveerimine, kustutamine ja taastamine
 • Kirja sisus piltide kuvamine
 • Saatja blokeerimine ja turvaliseks märkimine. Rämpsposti üldised seaded.

UUS KIRI, SAAJA JA KONTAKTID

 • Kirja loomine, salvestamine ja kustutamine. Kirja akna suurus.
 • Saaja, koopia ja pimekoopia. Meeldejäetud aadressid versus kontaktid.
 • Kontaktide lisamine ja haldamine
 • Kontaktide kaustad
 • Kontaktide rühmad
 • Kontakti ja kontaktirühma edastamine
 • Kontaktide eksport ja jagamine

KIRJA SISU JA KUJUNDUS

 • E-kirja sisu
 • Kirja teksti suuruse või vaate muutmine
 • Kirja kujundamine ja elementide lisamine
 • Laadide kasutamine
 • Kleepimise valikud ja vaikevalik
 • Allkirja loomine ja lisamine
 • Manuste lisamine ja vastuvõtmine
 • Valmis lõikude salvestamine korduvaks kasutamiseks
 • Valmis kirjade salvestamine korduvaks kasutamiseks

KIRJA SAATMINE JA ÕIGEKEEL

 • Kohene või viivitusega kirja saatmine ning tagasivõtmine
 • Kirja väljasaatmise aja ning aegumise määramine
 • Väljamineva kirja märgistamine lipuga ning oluliseks või väheoluliseks
 • Õigekeelsuse kontrollimine ja samatähendusega sõnade leidmine
 • Automaatse õigekeelsuse kontrolli seaded

KIRJALE VASTAMINE

 • Kirjale vastamine ja edastamine
 • Originaalteksti ja vastamise teksti kujundus
 • Mustandi edastamine kui kirja mallide haldamise tööriist
 • Automaatne kontorist väljas teade Microsofti konto kasutamisel
 • Automaatne kontorist väljas teade muu konto kasutamisel

KIIRTOIMINGUD

 • Kiirtoimingu lisamine
 • Kiirtoimingute haldamine

ÜLESANDED

 • Ülesannete lisamine ja haldamine kirjade rakenduses
 • Ülesannete haldamine ülesannete rakenduses
 • Meeldetuletuste haldamine ja korraga mitme ülesande muutmine
 • Ülesannete delegeerimine

KALENDER

 • Kalendri kuvamise ülevaade
 • Kellaaja kuvamine, vaikeseade muutmine
 • Nädala numbrite kuvamine
 • Ilmateate seaded
 • Sündmuse lisamine, toimumise aeg ja kestvus
 • Kogu päeva kestev sündmus ja hõivatuse näitamine
 • Sündmuse sisu haldamine
 • Korduva sündmuse sisestamine
 • Sündmuse teisaldamine, kopeerimine ja kustutamine
 • Minikalendri kasutamine sündmuse lisamiseks
 • Kohtumise loomine, osalejate ja ruumi lisamine
 • Sündmuse ja kohtumise eristamine kalendri vaadetes. Loetelu vaate kasutamine.
 • Kohtumise kutsele vastamine, kohtumise ilmumine kutsutu kalendrisse
 • Kohtumise kutsele vastamine Gmaili kalendrist
 • Osalejatest ülevaade ja teadete saatmine
 • Vabade aegade leidmine kohtumise kavandamisel
 • Enda ja jagatud kalendrite lisamine
 • Kalendri jagamine teistele
 • Kalendri printimine

LISAD

 • Akadeemilise kalendri nädala numbrite näitamine
 • Tingimusvorming ehk täpsem kirjade kujundamine kirjade üldvaates
 • Valmis kujunduste kasutamine ja uute lisamine, vaikekujunduse seadmine
 • Pilvepõhine Outlook – avamine ja üldine ülevaade
 • Pilvepõhine Outlook – seaded
 • Microsofti konto domeeni seadistamine
 • Varundamine ja arhiveerimine
 • E-kirjade, kontaktide ja kalendri varundamine
 • Kogu Outlooki sisu varundamine
 • RSS kanalid

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Outlooki avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Outlooki asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Outlooki koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Outlooki koolituse e-kursus

Outlooki e-kursusesse sisenemiseks kliki palun alloleval nupul:

Outlooki e-kursus

Osalenute arvamused Outlooki koolitusest

 • Tänud kasuliku koolituse eest. Proovin nüüd praktiliselt kõike proovida. Tuli välja, et Outlookis on väga palju funktsioone.

 • Sain mitmeid näpunäiteid, mida ei teadnud. Väga kasulik. Tänud

 • Alati äärmiselt asjalikud ja kasulikud koolitused. Lihtsalt arusaadavad, huvitavad ja suurepärane, et on ka e-koolituse võimalus hiljem kasutamiseks. AITÄH!

 • Leidsin palju kasulikku sellelt koolituselt, mida saan oma töös rakendada.

 • Asko on sõbralik ja abivalmis. Oli lahkelt aitamas juhul, kui jäid hätta. Kõige parem uudis on see, et Askole saab kirjutada individuaalselt oma probleemist ja saab leida lahenduse.

 • Nii palju uut, püüan kasutada võimalikult rohkem töö lihtsustamiseks.

 • Väga tore koolitaja, rõõmsameelne, alati tänulik iga küsimuse eest. Seda tänulikkust peaksin ise õppima, seda õppisin ka koolituselt!

 • Kindlasti väga vajalik ja põhjalik. Suurepärane koolitaja.

 • Väga vajalik. Väga haarav. Suur tänu heatahtlikkuse eest!

MEIE OUTLOOKI KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Outlooki koolituse kontaktivorm

***

***

Märkige soovitav koolituse vorm (vt ka maksumusi):

Asutuse sisene koolitusE-kursusE-kursus PLUSE-kursus EXTRA

Avalik koolitus 24. aprillil Tallinnas 11.00-16.30

***