Outlooki koolitus

Outlooki koolitus

Outlooki koolitusest

Koolitusel vaatame põhjalikult kõiki MS Office Outlooki pakutavaid võimalusi ja tööriistu nii e-kirjade ja kontaktide haldamisel, tegevuste (tasks) planeerimisel, kui kalendri(te) kasutamisel. Nii isikliku tööriistana kui ühistöös teistega. Koolituselt saad täiendavaid kasulikke lisateadmisi juba seni kasutusel oleva kohta. Samuti õpid tundma uusi tööriistu ja nippe, mida oma töös Outlookiga rakendada.

Muuhulgas õpime koolitusel: tööd lihtsustavad nipid ja kiirkäskude kasutamine; Outlooki konto loomine ja seadistamine (sh andmete importimine); e-kirjade koostamine, lugemine ja vastamine; kirjade sorteerimine, süstematiseerimine ja otsimine; kontaktide haldamine; kalendri seadistamine; sündmuste ja kohtumiste haldamine kalendris; ürituste kutsete saatmine ja neile vastamine; tegevuste lisamine ja haldamine Outlookis jpm.

Põhjaliku ülevaate koolituse sisust saab koolituse sisukorrast.

Outlooki koolitus koosneb 5-6 tunnisest õppepäevast, e-kursusest ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

Koolituspäev on infotihe, pakkudes rohkelt uut teadmist, mida Outlook võimaldab ja kuidas neid võimalusi ära kasutada. Tehniline oskus kinnistub hiljem teadmisi rakendades, milles on abiks osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav Outlooki e-kursus.

Koolitusele on soovitav tulla sülearvutiga, et õpetatavat vahetult kaasa teha. Samas võib osaleda ka ilma arvutita, sest kogu tegevus esitatakse suurel ekraanil. E-kursus, mille koolituselt piiramatuks ajaks kasutamiseks kaasa saad, sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Avalikel koolitustel on õpetuse aluseks Microsoft Office Outlook 2016 eestikeelne tarkvara, kuid koolitus sobib hästi ka teiste (varajasemate või teises keeles) Outlooki versioonide kasutajatele. Asutuste koolituste puhul kasutame seda Outlooki versiooni ja programmi keeleseadeid, mis on enamikel osalejatest kasutusel.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Outlooki koolitusel käsitletavad teemad

ALUSTAMINE

 • Outlooki programmi avamine
 • Keeleseaded
 • Navikeerimise paan (Navigation Pane)
 • Kiirkäskude (kiirpääsu) riba kasutamine
 • Mitmes aknas töötamine
 • Klaviatuuri kiirkäsud

KONTOD

 • E-posti sidumise erinevad tüübid
 • Automaatne konto lisamine
 • Käsitsi konto seadistamine POP3
 • Konto kustutamine
 • Käsitsi konto seadistamine IMAP
 • Gmaili konto lisaseaded
 • Microsofti konto lisamine
 • Kirjade saatmise vaikekonto määramine
 • Sissetulevate kirjade kausta määramine
 • Outlooki kontode seadete eksport ja import

KIRJADE LUGEMINE

 • Uute kirjade märgistus, laadimine ja märguanded
 • Lugemise vaate kohandamine
 • Kirja loetuks märkimine
 • Kirjade järjest vaatamine avatuna
 • Kirjade sorteerimine
 • Otsing ja filtreerimine
 • Saatja kirjade vaade
 • Rämpsposti seaded

KIRJADE HALDAMINE

 • Kirjade organiseerimise võimalused Outlookis
 • Kategooriate kasutamine
 • Lipuga tähistamine ehk tegevusega sidumine
 • Meeldetuletused
 • Kaustade kasutamine
 • Otsingukaustad
 • Kirjade automaatne haldamine – reeglid ehk filtrid
 • Kiirkäsud (käskude jada ühe klikina)

KIRJA KOOSTAMINE

 • Alustatud kirjad
 • Kirja adressaadid, sh koopia saajad
 • E-kirja tekstiline vormistamine
 • Kirja sisu vormindamine
 • Elementide lisamine kirja sisusse
 • Failide lisamine manusena
 • Allkirja(de) loomine ja valik
 • Õigekeelsuskontroll
 • Valmis tekstide salvestamine ja lisamine
 • Vaikekujunduse muutmine

KIRJA SAATMINE

 • Kirja saatmine
 • Kirja tagasivõtmine või asendamine
 • Kirja saatmise aja määramine
 • Kirja ageumise aja määramine
 • Korduvate kirjade tarvis põhjade kasutamine
 • Saadetava kirjaga tegevuste sidumine
 • Kirja oluliseks märkimine
 • Oma profiilipildi ja kontaktandmete näitamine

KIRJADELE VASTAMINE JA EDASTAMINE

 • Vastamise ja edastamise tööriistad
 • Vastamise ja edastamise vaikeseadete muutmine
 • Vestluse vaate sisselülitamine

KONTAKTID

 • Kontakti lisamine ja muutmine
 • Kontakt lisamise vaikeseade muutmine
 • Automaatne kontaktide loomine
 • Kategooriate haldamine. Korraga mitme kontakti sisu muutmine
 • Kontaktide vaated
 • Kontaktide saatmine ja vastuvõtmine e-kirjaga
 • Kontaktide kaustad
 • Kontaktide rühmad
 • Kontaktidele e-kirja saatmine
 • Kontaktide otsing
 • Kontaktide seotud klaviatuuri kiirkäsud
 • Sotsiaalmeedia kontaktide toomine Outlooki

ÜLESANDED JA MÄRKMED

 • Ülesanded ja märkmed
 • Ülesannete haldamine
 • Märkmete haldamine

KALENDRI VALIK JA VAATED

 • Kalendri kuvamine, sh uues aknas
 • Kalendri vaated
 • Aja vaate seaded

SÜNDMUSED KALENDRIS

 • Sündmuse mõiste ja lisamise viisid
 • Hõivatuse vaikevalik ja muutmine
 • Kategooria ja prioriteet
 • Sündmuse sisu muutmine
 • Aja ja kestvuse muutmine, teisaldamine ja koopia loomine
 • Korduvad sündmused
 • Sündmuse meeldetuletused
 • Rahvuspühade lisamine kalendrisse

KOHTUMISED KALENDRIS

 • Kohtumise loomine, kirjeldus ja kutsete saatmine
 • Ruumi valik ja loendi haldamine
 • Kohtumise kutsele vastamine
 • Muutmine, tühistamine ja osalejatele kirjutamine
 • Korduvad kohtumised

KALENDRITE LISAMINE

 • Uute kalendrite lisamine
 • Mitme kalendri kuvamine
 • Sisu viimine ühest kalendrist teise
 • Kohtumiste lisamine mitme kalendri kasutamisel
 • Kalendrite jagamine

ÜKSUSTE KORRALDAMINE

 • Salvestamine
 • Valitud kaustade eksportimine ja importimine
 • Kogu Outlooki sisu arhiveerimine
 • Kaustade puhastamine ja arhiveerimine
 • Kustutamine
 • Printimine
 • Üksuste ülevaade kirja saatja järgi
 • RSS kanalid

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Outlooki avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Outlooki asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Outlooki koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Outlooki koolituse e-kursus

Outlooki e-kursusesse sisenemiseks kliki palun alloleval nupul:

Outlooki e-kursus

Osalenute arvamused Outlooki koolitusest

 • Tänud kasuliku koolituse eest. Proovin nüüd praktiliselt kõike proovida. Tuli välja, et Outlookis on väga palju funktsioone.

 • Sain mitmeid näpunäiteid, mida ei teadnud. Väga kasulik. Tänud

 • Alati äärmiselt asjalikud ja kasulikud koolitused. Lihtsalt arusaadavad, huvitavad ja suurepärane, et on ka e-koolituse võimalus hiljem kasutamiseks. AITÄH!

 • Leidsin palju kasulikku sellelt koolituselt, mida saan oma töös rakendada.

 • Sain teada paar nippi, midavarem ei teadnud. Väga ülevaatlik koolitus.

 • Nii palju uut, püüan kasutada võimalikult rohkem töö lihtsustamiseks. Kõike head

 • Sain uusi ideid, kuidas Outlooki kasutamisel töid kiiremini teha.

 • Kindlasti väga vajalik ja põhjalik. Suurepärane koolitaja.

 • Väga vajalik. Väga haarav. Suur tänu heatahtlikkuse eest!

MEIE OUTLOOKI KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Outlooki koolituse kontaktivorm

***

***

Märkige soovitav koolituse vorm (vt ka maksumusi):

Asutuse sisene koolitusE-kursusE-kursus PLUSE-kursus EXTRA

***