Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis

Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (960 € +km)
Koolitus e-kursusena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 59 € +km, 79 € +km, 99 € +km)
Registreerun koolitusele

Exceli diagrammide ja andmete visualiseerimise koolitusest

Excelis andmete visualiseerimise ja diagrammidega töötamise koolitus keskendub kolmele Exceli kujundustööriista grupile: a) diagrammid; b) minigraafikud; c) pildid ja kujundid.

Kõigi nimetatud valikute kasutamisega kaasneb Excelis rikkalik funktsionaalsuste ja tööriistade paneel, mida koolitusel tundma õpime. Kõige põhjalikumalt käsitleme koolitusel diagrammide loomise ja seadistamise võimalusi. Excelis on palju erinevaid diagrammide tüüpe ning diagrammide seadete valikuid. Vaatame ka kasulikke nippe, kuidas korduvaid toiminguid automaatselt teha, näiteks juba seadistatud diagramme mallina salvestada.

Lisaks õpime koolitusel ka Exceli diagrammide, graafikute ja tabelite viimist teistesse programmidesse (näiteks PowerPoint, Word).

Koolituse tulemusena on osalejal hea ülevaade Excelis andmete visualiseerimise võimalustest ning ka endal esmased katsetused läbi proovitud.

Koolituse “Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb auditoorsest õppepäevast (kas kohapeal või Zoom kekskonnas), hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil või koolituse videosalvestist järgi vaadates ning isiklikust nõustamisest peale koolitust. Koolituse ajal saab osaleja kõike õpetatavat samaaegselt kaasa teha.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Koolitusel ”Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” käsitletavad teemad

DIAGRAMMI LOOMINE JA SEADED

 • Diagrammi kasutamise põhimõte
 • Diagrammide loomise erinevad võimalused
 • Diagrammi tüübi valik, sh soovitatud diagrammid
 • Lähteandmete muutmine
 • Diagrammi teisaldamine
 • Diagrammil kuvatavate elementide valik ja seaded
 • Diagrammi sisu täpsemad seaded
 • Diagrammi laadi valik ja seaded
 • Täpsemad kujundusseaded
 • Mallide salvestamine ja kasutamine
 • Diagrammi tüübi hilisem muutmine

DIAGRAMMI TÜÜBID

 • Tulp- ja lintdiagramm
 • Joondiagramm
 • Sektordiagramm
 • Kihtdiagramm
 • Punktdiagramm
 • Veel diagrammide tüüpe kasutamise näidetega

PIVOT TABLE DIAGRAMMID

 • Pivot Table diagrammi loomine ja erisused
 • Pivot Table diagrammi täpsemad seaded

MINIGRAAFIKUD

 • Minigraafikute loomine ja eri tüübid
 • Minigraafikute täpsemad seaded

PILDID JA KUJUNDID

 • Piltide ja kujundite kasutamine Excelis
 • Piltide lisamine ja seaded
 • Kujundite lisamine ja seaded
 • Taustapildid lisamine ja seaded

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Ühepäevane koolitus “Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” kestab 4 tundi ja maksab 120 € + km osaleja kohta.

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 4-tunnine koolituspäev kas Zoom keskkonnas (distantsõppe korral) või kontaktõppena kohapeal
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • Zoomis koolituse lindistus järgi vaatamiseks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Koolitusele kehtib soodustus 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Koolituse “Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli edasijõudnute koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Koolituse “Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” e-kursus ja koolituse järgi vaatamine

Koolitus “Diagrammid ja andmete visualiseerimine Excelis” on järgi vaadatav Zoom koolituspäeva lindistusena – iga koolituse järel jagame osalenutele antud koolituse videosalvestise järgi vaatamiseks. Lisaks saab koolitust korrata e-kursuse lühikeste ja hästi liigendatud videote abil – jagame osalenutele piiramatuks ajaks ligipääsu e-kursuse videotele.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli diagrammide ja andmete visualiseerimise koolituse tellimusvorm