Esitluse koolitus Preziga

Pakume asutustele ja eraisikutele arvutikoolitusi kaugõppena e-kursuse, online kohtumiste ja nõustamise vormis!
Loe distantsõppest lähemalt

esitluse-koolitus-preziga

Preziga esitluse loomise koolitusest

Prezi koolitus annab oskused eristuvate ja meeldejäävate esitluste loomiseks. Kuigi Prezi tarkvara on turul alles 2009. aastast, on tänaseks sel juba 100 miljonit kasutajat. Prezi omapäraks ja edu aluseks on fookuse muutmine teksti ja pildiga staatiliselt slaidilt liikuvale visuaalile. Kui varemalt tuli liikuv esitlus osta kalli raha eest disaini- või reklaamifirmalt, siis Preziga on selle valmistamine jõukohane igale arvutikasutajale. TED talks kuraator Chris Anderson on öelnud, et Preziga me taasavastame esitlemise kunsti.

Koolituselt saab muuhulgas teadmise Prezi versioonidest (onine ja offline) ja pakettidest – Prezi tarkvara on võimalik kasutada ka täiesti tasuta. Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisu tutvustuses.

Kui Teil tuleb seoses oma töö, õpingute või hobiga koostada ettekandeid ja läbi viia esitlusi, siis Prezi oskuslik kasutamine toetab oluliselt esinemise õnnestumist. Võite oma ettekande üles ehitada paeluva loona, kus tervikpildist suumitakse välja uus info – pildid, tekstid, graafikud, videod ja animatsioonid. Võite esitlusse lisada heli ja 3D ruumilise tausta. Aga võite lahendada oma esitluse ka väga lihtsalt, kuid tänu Prezile ikkagi pilkupüüdva ja tähelepanu köitvana.

Järgnevalt on toodud väike näide Prezi esitlusest. Edasi-tagasi liikumiseks klikkige esitluse all olevatel nooltel või kasutage klaviatuuri nooli (eelnevalt klikkige hiirega esitlusel).

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st, hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Distansõppe aluseks olev ning ka audioorse koolituse oluliseks lisaks olev e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimisvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Preziga esitluse loomise koolitusel käsitletavad teemad

Koolituse kõige mahukam osa kuulub Prezi võimaluste ja programmi tundmaõppimisele. Samas anname koolitusel üldisi soovitusi esitluste koostamisel. Õpime, kuidas oma Prezi konto luua ja seda muuta. Vaatame lähemalt loodud esitluste haldamise võimalusi – näiteks esitluse sisu muutmine samaaegselt mitme kasutaja poolt või Prezi esitluse läbiviimine veebinarina.

Koolitusel käsitletavad teemad:

PREZI TUTVUSTUS

SAGEDASEMAD “HEAD JA VEAD” ESITLUSTE LOOMISEL

PREZI VERSIOONID JA KASUTAJAKONTOD

 • Prezi online ja offline versioon. Erinevused ja eelised.
 • Prezi tasuta ja tasulised kasutajakontod. Soodustused õpetajatele ja õpilastele. Tasulise konto tasuta prooviaeg.
 • Prezi kasutajakonto loomine, muutmine ja kustutamine.

MÕTTEKAARDI TARKVARA KASUTAMINE ESITLUSE LOOMISEL

 • Kuidas mõttekaardi tarkvara hõlbustab esitluse loomist
 • MindMup tarkvara tutvustus, lühiülevaade kasutamisest, ühine harjutus

ALUSTAMINE

 • Prezi keskkonna kolm vaadet: a) avaleht, b) esitluse muutmine ja c) esitlemine
 • Uue esitluse loomine kas tühjalt lehelt või valmis põhja kasutades
 • Esitluse muutmise töölaud ja sellel navigeerimine
 • Esitlemise töölaud ja sellel navigeerimine, sh:
  • esitluse läbimine määratud järjekorras ja vabalt valitud liikumisena
  • ekraanivaate liikumise kiiruse muutmise võimalus esitlemisel
  • automaatse esitluse sisselülitamine

 OBJEKTIDE LISAMINE ESITLUSSE

 • Tekst
 • Tekstiloend
 • Link
 • Kujund ja sümbol
 • Joon, nool ja highlighter
 • Foto
 • Video
 • Audio (sh taustamuusika)
 • PowePointi slaidi toomine Prezisse

 OBJEKTIDE ÜLDINE HALDAMINE

 • Ühe või mitme objekti korraga märgistamine, erinevad viisid ja omapära (sõltuvalt ekraanivaatest)
 • Objekti suuruse muutmine, liigutamine, pööramine (sh fikseeritud astme võrra pööramine)
 • Objektide gruppi määramine
 • Automaatne rühma moodustumine üksteise sisse mahtuvate objektide korral
 • Üksik- ja gruppi määratud objektide ilmumise järjekorra määramine
 • Objekti kopeerimine-kleepimine ja dubleerimine
 • Objekti ette- ja tahapoole viimine võrreldes teiste objektidega
 • Objekti määramine lemmikute valikusse ning nende kasutamine uutes esitlustes

 OBJEKTIDE SISU VORMINDAMINE

 • Teksti vormindamise valikud
 • Pildi vormindamise valikud
 • Teiste objektide vormindamise valikud
 • Objekti värvi valikul:
  • kujunduse teema poolt etteantud värvide kasutamine
  • vabalt valitud värvide kasutamine
  • põhimõtteline erinevus kahe valiku vahel hilisema kujunduse teema muutmise korral

RAAMID

 • Raami kaks otstarvet:
  • raam kui kujunduselement
  • raam kui ala määratleja töölaual, mis lisatakse esitlusse (esitluse raja teekonna punktide hulka)
 • Raami tüübid ja nende muutmine
 • Raami lisamise erinevad võimalused, sh raami vaike mõõtkava seadistamine (16:9 või 4:3) ning klaviatuuri kiirkäskude kasutamine
 • Raami suuruse muutmine, sh kas ainult raami või koos raami sees olevate objektidega
 • Raami eemaldamine või kustutamine ning nende kahe toimingu põhimõtteline erinevus

ESITLUSE RAJA EHK TEEKONNA PUNKTIDE HALDAMINE

 • Esitluse raja haldamise režiimi sisselülitamine ja sellest väljumine
 • Teekonna punktide lisamine esitluse rajale ehk esitlusse kas objekti või raamina
 • Teekonna punktide eemaldamine esitluse rajalt ehk esitlusest
 • Teekonna punktide järjekorra muutmine esitluse rajal ehk esitluses
 • Liikumise ja pööramise tekitamine esitluses: objektide ja raamide pööramine ning asukoha ja suuruse muutmine
 • Teekonna punktide automaatne lisamine esitluse rajale, kasutades valmis malle. Ülevaade mallide sisust ja valikust.

KUJUNDUSE TEEMA VALIK JA KOHANDAMINE

 • Valmis kujunduse teemad, sobiliku teema otsing ja vahetamine
 • Kujunduse teema kohandamine, sh:
  • raamide, kujundite, tekstide jt objektide värvide korraga muutmine
  • taustavärvi muutmine, ühest värvi teise üleminekuga taustavärvi määramine
  • teksti fontide muutmine Prezi fontide valikust
  • oma fontide kasutamine (võimalik arvutipõhise Prezi kasutamisel)
 • Kohandatud teema salvestamine teemade valikusse

3D TAUSTA KASUTAMINE

 • 3D taustapildi lisamine
 • Mitmekihilise 3D tausta lisamine, ühelt 3D taustalt teise ülemineku põhimõte

VALMIS PÕHJADE OTSIMINE VÄLJASTPOOLT PREZI PROGRAMMI JA NENDE KASUTAMINE

ESITLUSTE HALDAMINE

 • Automaatne ja käsitsi salvestamine
 • Esitluse nime muutmine, kaustadesse lisamine, kustutamine
 • Kaustade lisamine ja muutmine
 • Esitluse jagamine vaatamiseks, sh otsingumootoritele ligipääsu võimaldamine ning loa andmine esitluse põhjana kasutamiseks
 • Esitluse jagamine muutmiseks teistele Prezi kontoga kasutajatele
 • Esitluse viimine PDF vormingusse ja allalaadimine
 • Veebis esitluse läbiviimine

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Asutuse sisese koolituse maksumus

Preziga esitluse loomise asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Preziga esitluse loomise koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Preziga esitluse loomise avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Preziga esitluse loomise koolituse e-kursus

Prezi koolituse e-kursuse avamiseks klikkige alltoodud nupul:

Prezi e-kursus


E-kursus koosneb 42 videost kogukestvusega ligikaudu kaks tundi. Et iga alateema oleks lihtsalt leitav ja vaadatav, on videod lühikesed (2-8 minutit) ning jaotatud teemaplokkidesse.

Järgnevalt on esitletud kaks videot, mida saab Preziga esitluse loomise e-kursusega tutvumiseks tasuta vaadata:


Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Preziga esitluse loomise koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  59€ + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Saada ostusoov
 • E-kursus PLUS

  79€ + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Saada ostusoov
 • E-kursus EXTRA

  99€ + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Saada ostusoov

OSALENUTE ARVAMUSED PREZIGA ESITLUSE LOOMISE KOOLITUSEST

 • Olen üliväga rahul! Selgitused olid lihtsad. Asko, lektorina olid empaatiline ja jälgisid meie kaasamõtlemise tempot. Suur tahtmine on kohe edasi töötama minna oma ettekannetega.

 • Väga kasulik ja vajalik koolitus mulle. Meeldis, et juhendaja juhtis tähelepanu nippidele, kuidas põnevamat esitlust luua. Eeldan, et koos e-koolitusmaterjalidega saab teema piisavalt selgeks. Hea oli see, et juhendaja rääkis tavainimesele mõistetavate väljenditega, ilma eelnevate IT-teadmisteta sain hästi aru.

 • Väga tore ja hooliv õpetaja. Registreerimine, kordusteated, koolituskoha juhend, parkimise korraldus väga ok. Väga maitsvad suupisted. Sõbralik ja särasilmne ning õpilasi vaimustav õpetaja. 9 punkti selle eest, et tunnen end ebakindlalt. Aga suur tänu ette juhendite ja edaspidiste õpetuste eest! Kohtumiseni järgmistel (nt kodulehe tegemise) kursustel. Soovitan Sind oma kolleegidele julgelt ja kindlasti! Tänud!

 • Huvitav ja täiesti uudne võimalus esitluste läbiviimiseks – sellest tundsin puudust oma koolituste läbiviimisel. Hakkan seda instrumenti hoogsalt kasutama. Kui hoolsalt koolitusel osaleda (ilma kõrvalise tegemiseta), siis saab asja selgeks küll algtasemel. Edasiõppimiseks sain motivatsiooni küll. TÄNAN!

 • Väga huvitav koolitus. Kuna asi oli täiesti uus, siis oli korraga väga palju informatsiooni. Väga hea, et koolitusega kaasneb ka hilisem õppimise ja proovimise võimalus. Tuleb hakata lihtsalt nokitsema. Koolitaja väga hea. Rahulik, oskab seletada, hoiab kõiki osalejaid järje peal. Suur tänu!

 • Huvitav, põnev! Väga positiivne koolitaja! Sain aru, et Power Point on oma ajale jalgu jäänud. Muidugi infot korraga palju, aga huvi kasutada Prezi esitlusprogrammi jäi alles! Meeldis väga. Kasulik ühele õpetajale.

 • Väga huvitav oli kuulata endale täiesti uut infot. Sobis koolitaja suhtumine ja toetamine. Tore, et saab kodus ise kõike juhendamisega harjutada. Võimalus küsimuste korral pärast koolitust küsida! Tänan meeldiva päeva eest!

 • Väga hästi ülesehitatud koolitus. Konkreetsed ja arusaadavad selgitused. Sõbralik ja naerusuine koolitaja. Lihtsus loob samuti turvatunde. Ajakava läbimõeldud – otstarbekas ajakasutus.

 • Oli intensiivne, kuid sisukas ja kasulik koolitus. Hästi läbi mõeldud, nii et ka ilma arvutita oli väga hea osaleda. Hakkan kindlasti kasutama ja see oli mulle väga vajalik. Koolitaja oli tubli – rääkis lihtsalt, parajas tempos, kaasas inimesi ning ohjas gruppi väga ilusti. Aitäh!:)

 • Oli väga asjalik koolitus. Õppisin isegi enam, kui oleksin osanud arvata (kuna esitluste kogemus puudub). Väga põnev ja kaasahaarav. Aitäh! Päikest!

 • Koolitus oli hästi jälgitav ja koolitaja arvestas pidevalt osalejatega. Koolitus ei muutunud kunagi igavaks. Koolitaja tundis hästi teemat ja andis innustust ka ise tegutseda.

 • Oli väga asjalik, piisava kiirusega ja arusaadav koolitus. Kõik materjalid on kättesaadavad. Prezi on hea võimalus minna esitluste koostamisega uuele tasandile. Aitäh!

MEIE PREZIGA ESITLUSE LOOMISE KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Esitluse tegemise koolituste tellimisvorm

Kasulikud arvutikoolitused: