Koolituste kvaliteedi tagamine

Koolituste kvaliteedi, tulemuslikkuse ning osalenute rahulolu tagamine on meile äärmiselt oluline. Heameel on tõdeda, et ligi kahe tuhande koolitustel osalenu keskmine rahulolu meie koolitustega on “10-palli” skaalal üle “9”.

Samas töötame selle nimel, et koolituste kvaliteeti hoida ja veelgi edendada. Viime selleks muuhulgas läbi järgmisi tegevusi:

  • Koolitajate pädevus

    Meie koolitajad täiendavad end järjepidevalt koolitatavates ja andragoogika valdkondades.

  • Tagasiside kogumine

    Kogume, analüüsime ja arvestame osalenute arvamustega uute koolituste läbiviimisel.

  • Koolituste sisuarendus

    Kaasajastame ja arendame püsiva tegevusena kõigi koolituste sisu ning ülesehitust.

Õppekorralduse alused

KehaMeeleKooli õppekorralduse alused sisaldavad teavet õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise, õppemaksu tasumise ja tagastamise jm kohta.