Exceli Power Query koolitus

Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (960 € +km)
Koolitus e-kursusena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 59 € +km, 79 € +km, 99 € +km)
Registreerun koolitusele

Exceli Power Query koolitusest

PowerQuery tööriist pakub olulisi võimalusi andmete koondamisel ja töötlemisel, mida teised Exceli tööriistad ei võimalda.

PowerQuery koolitus on lihtsalt jälgitav ja kaasatehtav. Koolitus sobib nii neile, kes soovivad oma PowerQuery oskusi täiendada, kui ka neile, kes pole seda tööriista üldse varem kasutanud. Liigume lihtsamatelt teemadelt samm haaval sügavamale, lõpetades PowerQuery’is funktsioonide kasutamisega.

Eeskätt on PowerQuery kasutamine kasulik ehk soovitame PowerQuery koolitust järgnevate töölõikude korral:

 1. Andmete sisestamine erinevates ühesuguse struktuuriga väikestes tabelites ning analüüsimine tervikuna ühe tabelina.
 2. Andmete liitmine erinevate tabelite veergudest, kui VLOOKUP jt Exceli funktsioonid jäävad oma võimaluste poolest piiratuks.
 3. Andmete toomine Excelisse teistest failidest (CSV, XLM jt vormingutes) ja toodud andmete automaatne korrastamine.
 4. Andmete automaatseks töötlemiseks ühest või mitmest tabelist teistsugusesse vormingusse, veergudesse jne. Või ka olemasolevate tabelite korrastamiseks.

PowerQuery koolitusel käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb auditoorsest õppepäevast (kas kohapeal või Zoom kekskonnas), hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil või koolituse videosalvestist vaadates ning isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli Power Query koolitusel käsitletavad teemad

MIKS POWERQUERY?

 • PowerQuery kasutamise võimalused Excelis
 • Exceli versioonid ja PowerQuer tööriista erinevused

PÄRINGUTE LOOMINE JA TABELITE KUVAMINE

 • Päringu loomine samast töövihikust
 • Päringu loomine teisest töövihikust
 • Päringute paani kuvamine
 • Päringutest tabeli kuvamine töövihikusse hiljem

PÄRINGUTE ORGANISEERIMINE

 • Gruppide loomine ja gruppidesse teisaldamine, sh grupi vaade suletuna ja avatuna
 • Päringute ja gruppide kustutamine
 • Päringute ja gruppide ümbernimetamine
 • Päringute teisaldamine, sh lohistamisega

ANDMETE VÄRSKENDAMINE

 • Andmete värksendamine ühendatud tabelis
 • Andmete värskendamise eri viisid, sh automaatselt
 • Algallika viidete muutmine ühendustes

TABELITE LIITMINE VEERGUDENA

 • Võrdlus funktsioonidega (VLOOKUP) ning Power Query plussid
 • Kuus erinevat veergude liitmise valikut
 • Tehtud valiku muutmine hiljem, milliseid veerge teisest tabelist näidata
 • Lahtrite sisu osalise erisuse lubamine veergude kokkutoomisel

TABELITE LIITMINE RIDADENA

 • Päringut loomine ja ridade sidumine ühte tabelisse
 • Probleemi lahendamine, kui veeru päiste nimed on tabelites erinevad

PÄRINGUTE ALLIKAD

 • Tabelite ühendamine samast töövihikust
 • Tabelite ühendamine teistest töövihikutest
 • Kaustast töövihikute tabelite liitmine ühte tabelisse

PÄRINGUTE MUUTMINE

 • Päringuga tehtud toimingute jälgimine ja tagasivõtmine
 • Päringuga tehtud toimingute muutmine
 • Päringutega tehtud toimingute kustutamine
 • Loodud ühendustesse uute tabelite liitmine või lahti sidumine koodis

TABELINA VORMINDATUD TABEL

 • Automaatne tabelina vormindamine päringu loomisel samast töövihikust
 • Tabelina vormindatud tabeli ala kontrollimine ja kujunduse muutmine
 • Päringu loomine samast töövihikust, ilma tabelit muutmata

POWERQUERY KASULIKUD TÖÖRIISTAD

 • Veergude lisamine ja teisaldamine
 • Tingimusega veergude lisamine
 • Andmete vormindamine
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Andmete asendamine
 • Veergude andmete kokkuviimine ühte veergu PowerQuery’ga
 • Tabelite puhastamine ja korrastamine PowerQuery’ga

VALEMITE KASUTAMINE POWERQUERY’S

 • Power Query funktsioonide erisus võrreldes Exceliga
 • Funktsioonide kasutamise näited

ANDMETE TOOMINE CSV FAILIST POWERQUERYGA

 • PowerQuery võimalused ja plussid andmete toomisel CSV failist

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Ühepäevane Exceli Pivot Table koolitus kestab 4 tundi ja maksab 120 € + km osaleja kohta.

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 4-tunnine koolituspäev kas Zoom keskkonnas (distantsõppe korral) või kontaktõppena kohapeal
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • Zoomis koolituse lindistus järgi vaatamiseks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Koolitusele kehtib soodustus 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli Pivot Table asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli edasijõudnute koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

PowerQuery koolituse e-kursus ja koolituse järgi vaatamine

Power Query koolitus on järgi vaadatav Zoom koolituspäeva lindistusena – iga koolituse järel jagame osalenutele antud koolituse videosalvestise järgi vaatamiseks. Lisaks saab koolitust korrata e-kursuse lühikeste ja hästi liigendatud videote abil – jagame osalenutele piiramatuks ajaks ligipääsu e-kursuse videotele.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli Power Query koolituse tellimusvorm