Wordi koolitus

Exceli koolitus "Alg- ja kesktase"

Wordi koolitusest

Wordi koolituse eesmärgiks on anda põhjalik-praktiline teadmine nii tuntumatest Wordi tööriistadest kui ka nendest kasulikest võimalustest, mida vähem teatakse. Koolituse tulemusena muutub töö Wordiga oluliselt nauditavamaks ja tulemuslikumaks.

Tundes ja kasutades Wordi pakutavaid võimalusi, on tekstidokumendi loomine võimalusterohke, ladus ja lihtne. Koolitust sobib nii neile, kes on vaid põgusalt Wordiga kokku puutunud, kui ka neile, kes on aastaid Wordi kasutanud.

Muuhulgas õpime koolitusel tööd lihtsustavaid nippe ja kiirkäskude kasutamist; tekstide sisestamise ja vormindamise põhjalikke valikuid; jaotiste kasutamist – sh näiteks lehekülgede nummerdamisel, teksti veergudesse viimisel või päiste-jaluste lisamisel; sisukorra ja linkide lisamist; piltide, tabelite, kujundite ja diagrammide lisamist ja vormindamist; dokumendi terviklikku kujundamist.

Keskne osa koolitusest on laadide ja teemade kasutamine tõhusaks tööks Wordiga. Nii saab mitme tunni asemel mõne minutiga ka mahuka dokumendi korrastada, ümber struktueerida või kujundada.

Lisaks vaatame, kuidas Wordis õigekirja kontrollida, parandusi esitada-kinnitada, teistele dokumendi muutmist piirata või makrosid ehk valmis käsuridasid salvestada. Aga ka vorme luua või Mail Merge tööriista kasutada – viimasega võid jällegi tunde või terveid tööpäevi aega kokku hoida.

Põhjaliku ülevaate koolituse sisust saab koolituse sisukorrast.

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st, hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Distansõppe aluseks olev ning ka audioorse koolituse oluliseks lisaks olev e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Avalikel koolitustel on õpetuse aluseks Microsoft Office Word 2016 eestikeelne tarkvara, kuid koolitus sobib hästi ka teiste (varajasemate või teises keeles) Wordi versioonide kasutajatele. Asutuste koolituste puhul kasutame seda Wordi versiooni ja programmi keeleseadeid, mis on enamikel osalejatest kasutusel.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimisvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Wordi koolitusel käsitletavad teemad

ALUSTAMINE

 • Üldised seaded ja keelevalikud
 • Klaviatuuri käskude kasutamine

TEKSTIDOKUMENDI LOOMINE, SALVESTAMINE, SULGEMINE, AVAMINE

 • Uue dokumendi loomine ja valmis põhjad
 • Salvestamine ja sulgemine
 • Mallide loomine
 • Avamise lisavalikud ja vaikekausta määramine
 • Avatud dokumentide vahel liikumine

TÖÖRIISTAD JA VAADE

 • Tööriistade kuvamine ja kiirpääsu riba
 • Tööriistade akende kuvamine
 • Olekuribal kuvatav info ja ridade numbrite kuvamine
 • Vaate suuruse kohandamine
 • Erinevate vaadete kasutamine

TEKSTI SISESTAMINE

 • Teksti sisestamine, vormingu eelnev valik, suur- ja väiketähed
 • Teksti ülekirjutamine
 • Sümbolite sisestamine
 • Näidisteksti sisestamine. Rea murdmine.
 • Tagasivõtmine, kordamine ja tagasivõtmise tühistamine

 SISU KLEEPIMINE JA IMPORTIMINE

 • Teksti kleepimise valikud
 • Mitme elemendi kleepimine lõikelauaga
 • Teise tekstidokumendi sisusse importimine
 • Teksti salvestamine Wordi valmis valikuna

SISUS LIIKUMINE, TEKSTI MÄRGISTAMINE, OTSING JA ASENDAMINE

 • Teksti salvestamine Wordi valmis valikuna
 • Dokumendis liikumine
 • Teksti märgistamine
 • Otsing ja liikumine navigeerimise paani ja “Mine” tööriistaga
 • Teksti asendamine
 • Asenda tööriistaga dokumendi korrastamine

TEKSTI KUSTUTAMINE, TEISALDAMINE JA SORTEERIMINE

 • Teksti kustutamine
 • Teksti teisaldamine
 • Teksti sorteerimine

LAADIDE KASUTAMINE JA VORMINDAMINE

 • Tekstidele laadide määramine
 • Laadide kujunduse kiirvormindamine
 • Laadide üksikasjalikum vormindamine
 • Uute laadide loomine ja kiirklahvide kasutamine
 • Laadi vormingu eemaldamine või asendamine teisega. Laadide kustutamine.
 • Vaikelaadi muutmine
 • Laadide põhja toomine teise arvuti Wordi
 • Loendi laadide loomine (I osa)
 • Loendi laadide loomine (II osa)
 • Uue lõigu vaikelaadi muutmine
 • Dokumendi korrastamine laadide kujule
 • Asendaja tööriistaga laadide lisamine
 • Laadide kasutamise ja teksti vormindamise piiramine
 • Laadide põhjal sisukorra loomine
 • Linkide ja ristviidete lisamine
 • Sisu eraldi dokumentideks salvestamine

TEKSTI JA LÕIKUDE VORMINDAMINE

 • Vormindamise tööriistad ja vormingu eemaldamine
 • Fondi vormindamise tööriistad, teksti efektid ja vormingu teave
 • Rohkem fondi vormindamise tööriistu
 • Tausta värv ja vormingu ülekandmine
 • Lõigu joondus ja loendi sümboli lisamine
 • Üheastmeline numbriloend
 • Mitmeastmeline numbriloend
 • Mitmeastmeline numbriloend laadina
 • Lõigu reavahede seaded
 • Ümberjoone lisamine ja seaded
 • Lehepiiri lisamine ja kuvamine
 • Ridade ja lõikude sidumine ühele lehele
 • Taanded
 • Tabelduskohad

DOKUMENDI VORMINDAMINE

 • Jaotise piir ja erineva suunaga lehed dokumendis
 • Teksti viimine veergudesse
 • Lehe veerised. Dokumendi- ja printimise vaade.
 • Lehekülje numbrid
 • Paaris- ja paaritud lehed. Päis ja jalus.
 • Lehe taust, raam ja taustapilt
 • Lõigu algustähe esiletoomine
 • Esilehe põhjad

ELEMENTIDE LISAMINE

 • Pildid
 • Elementide suurus ja paigutus lehel
 • Kujundid
 • SmartArt
 • Tekstiväli
 • Elementide nimetused ja viitamine
 • Elemendi lukustamine

TABELID JA DIAGRAMMID

 • Tabeli vormindamine
 • Tabeliga sisu kujundamine
 • Veel tabeli lisamise võimalusi
 • Tabeli loomine Excelist
 • Diagrammi loomine Excelist

VÄLJAD JA VORMID

 • Kiirvalikud
 • Dokumendi kirje ja väli
 • Vormi koostamine

ÕIGEKIRI JA TÕLKIMINE

 • Õigekirja kontroll
 • Sarnaste sõnade leidmine
 • Teksti tõlkimine

MUUDATUSED JA KOMMENTAARID

 • Muudatuste tegemine ja läbivaatamine
 • Muudetud dokumentide võrdlemine
 • Kommentaaride lisamine ja läbivaatamine
 • Ainult muudatuste läbivaatamise ja kommenteerimise lubamine
 • Dokumentide vördlemine
 • Mitmes aknas töötamine

PRINTIMINE JA SAATMINE

 • Printimise ala ja valikud
 • Enne dokumendi saatmist

MAIL MERGE

 • Kirjade või dokumentide sisu koostamine
 • Saatmine, salvestamine ja printimine

KAITSMINE

 • Dokumendi sisu muutmise kaitsmine

MAKRODE KASUTAMINE

 • Makrode kasutamine

LÕPETUSEKS

 • Lõpetuseks

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Asutuse sisese koolituse maksumus

Wordi asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 60 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 144 € +km.

NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

 • kuni 8 osalejat

  a' 144 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  1200 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Wordi koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Wordi avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Wordi koolituse e-kursus

Wordi e-kursusega tutvumiseks või e-kursusesse sisenemiseks kliki palun alloleval nupul:

Wordi e-kursus

OSALENUTE ARVAMUSED WORDI KOOLITUSEST

 • Väga rahul koolitusega ja tänulik e-koolitusmaterjalidega, mille alusel saab uuesti läbi töötada. Suur TÄNU! Väga emotsionaalne esitus – see paneb kuulama!

 • Suurel hulgal informatsiooni. Põhjalik, huvitav edastamine. Aitähh!

 • Väga super koolitus. Igal juhul proovin kasutama hakata.

 • Olen väga rahul. Infot oli küll palju, kuid see, et vajadusel saab e-kursusega rahulikult tutvuda, aitab väga palju. Tore näha, et lektor naudib oma tööd.

 • Väga huvitav ja põnev koolitus. Sai vanu asju meelde tuletatud ja uusi nippe, kuidas dokumendi vormistust saab kiiremini ja kergemini teha.

 • Väga meeldis – põhjalik, hästi lahti seletatud!

MEIE WORDI KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Wordi koolituse tellimisvorm