Exceli Pivot Table koolitus

Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (960 € +km)
Koolitus e-kursusena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 59 € +km, 79 € +km, 99 € +km)
Registreerun koolitusele

Exceli Pivot Table koolitusest

Pivot Table ehk liigendtabel ehk aruandetabel ehk analüüsitabel on Exceli peamine tööriist andmete analüüsimisel, aidates tööaega oluliselt kokku hoida ning pakkudes rohkelt väärt võimalusi koondarvutuste tegemisel.

Exceli kasutajatena tegeleme me tihti andmete analüüsimisega. Näiteks filtreerides, sorteerides, summat ja keskmist arvutades jne. Kõik sellised toimingud on Pivot Table tööriista kasutades imelihtsad ja kiired. Mõne klikiga on loodud visuaalselt kergesti jälgitavad, rühmitatud arvutused. Näiteks klientide või toodete kaupa nädala-, kuu-, kvartali- ja aastakäived jne.

Õpetame Pivot Table liigendtabeli kasutamist ka meie Exceli edasijõudnute koolitusel, kuid eraldiseisev Pivot Table ühepäevane koolitus loob võimaluse põhjalikumalt selle tööriistaga tutvuda ning Pivot Table kasutamisoskused omandada.

Pivot Table koolitusel käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb auditoorsest õppepäevast (kas kohapeal või Zoom kekskonnas), hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil või koolituse videosalvestist vaadates ning isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli Pivot Table koolitusel käsitletavad teemad

PIVOT TABLE KASUTAMISE PÕHIMÕTE

 • Millal ja mis otstarbel kasutada Pivot Table tööriista?
 • Näiteid sama lahenduse loomisest ilma ja koos Pivot Table kasutamisega
 • NB! Iga uus töövõte vajab harjumist ja harjutamist!

PIVOT TABLE TÖÖRIISTAD

 • Pivot Tabel tööriistapaani ehk väljaloendi kuvamine, suurus ja asukoht
 • Tööriistapaani vaate valik (väljade ja sektorite kuvamine paanil)
 • Väljad ja üksused Pivot Table aruandetabelis ning nende seos analüüsitava tabeliga
 • Pivot Table väljade sektorid ehk alajaotised – read, veerud, väärtused (arvutused) ja filtrid
 • Pivot Table menüü tööriistad

ARUANDETABELI LOOMINE JA VÄRSKENDAMINE

 • Pivot Table aruandetabeli loomine
 • Pivot Table aruandetabeli värskendamine ükshaaval ja korraga
 • Pivot Table aruandetabelist dublikaadi tegemine tabelina ja Exceli töölehena
 • Pivot Table aruandetabeli lahtri algandmetest uue töölehe ja tabeli loomine

ARVUTUSTE SEADISTAMINE ja KUVAMINE

 • Arvutuse aluse valik (summa, keskmine jt)
 • Pivot Table lahtrite korraga vormindamine
 • Arvutuste kuvamise valik (arvväärtusena, protsendina, järjestatuna jt)
 • Väliste arvutuste tegemine Pivot Table sisust, lahtrite õige viitamise põhimõte

VÄLJAD, ÜKSUSED JA RÜHMAD

 • Väljade lisamine, nimetamine, muutmine ja kustutamine
 • Üksuste lisamine, nimetamine muutmine ja kustutamine
 • Väljade ja üksuste muudatuste meelespidamine teiste/uute Pivot Table aruandetabelite korral
 • Rühmade loomine, nimetamine, kuvamine ja tühistamine
 • Mitme üksuse koondamise erisus rühma või uue üksuse loomise abil

VEERGUDE JA RIDADE TEISALDAMINE JA ANDMETE SORTEERIMINE

 • Veeru või rea teisaldamise eripära Pivot Table korral
 • Andmete sorteerimine Pivot Table liigendtabelis
 • Välja viimine reast veergu ja tagasi sorteerimise eesmärgil

FILTREERIMISE VÕIMALUSED

 • Filtri tööriistad väljade juures liigendtabeli sees ja tööriista paanil
 • Välja viimine filtri sektorisse ja selle abil filtri kasutamine
 • Tükeldi kasutamine, sh tükeldi seaded ning eelised

AEGANDMETE ANALÜÜS

 • Kuupäevaga väljade rühmitamise valikud aasta, kvartali, kuu, aga ka nädalate ja päevade vahemike kaupa
 • Automaatse rühmituse eemaldamine ja muutmine
 • Ajaskaala kasutamine

ARVUTUSTE TEGEMINE ILMA ARVUDETA ALGANDMETEST

 • Loendusega arvutused
 • Sama välja viimine mitmesse sektorisse (ritta/veergu pluss väärtuse arvutusena)

PIVOT TABLE KUJUNDUSE TÖÖRIISTAD

 • Aruande küljenduse valikud: tihendatult, liigendatult või tabelina
 • Tühjade ridade lisamine arvutuste ette või järgi
 • Vahe- ja kogusummade kuvamine
 • Tabeli üldine kujundus (taustavärv, vahejooned)

PIVOT TABLE LOOMINE SAMALE TÖÖLEHELE

 • Millal luua aruandetabel samale töölehele ja millal eraldi töölehele?
 • Millised tõrked võivad tekkida samal töölehel mitme Pivot Table liigendtabeli kasutamisel?

PIVOT TABLE DIAGRAMMID

 • Diagrammide loomine ja seaded
 • Filtrite kasutamine diagrammi vaates ja tabeli vaates

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Ühepäevane Exceli Pivot Table koolitus kestab 4 tundi ja maksab 120 € + km osaleja kohta.

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 4-tunnine koolituspäev kas Zoom keskkonnas (distantsõppe korral) või kontaktõppena kohapeal
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • Zoomis koolituse lindistus järgi vaatamiseks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Koolitusele kehtib soodustus 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli Pivot Table asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli edasijõudnute koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Pivot Table koolituse e-kursus ja koolituse järgi vaatamine

Pivot Table koolitus on järgi vaadatav Zoom koolituspäeva lindistusena – iga koolituse järel jagame osalenutele antud koolituse videosalvestise järgi vaatamiseks. Lisaks saab koolitust korrata e-kursuse lühikeste ja hästi liigendatud videote abil – jagame osalenutele piiramatuks ajaks ligipääsu e-kursuse videotele.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli Pivot Table koolituse tellimusvorm