Esitluse tegemise koolitus PowerPointiga

 • Koolitus asutustele kas kohapeal või distantsõppena (1200 € +km)
 • Koolitus e-kursusena iseseisva õppena koos koolitaja toega (paketid 59 € +km, 79 € +km, 99 € +km)
Registreerun koolitusele

PowerPointi koolitus

Esitluse tegemise koolitusest PowerPointiga

Öeldakse, et heas esitluses peab olema nii powerit kui pointi!
PowerPointi koolituselt saabki kõik olulised teadmised, et just sellist – eristuvat, huvitavat, selget ja kergelt jälgitavat esitlust koostada ja ette kanda.

Koolitust sobib nii neile, kes on vaid põgusalt PowerPointiga kokku puutunud (või pole üldse). Kui ka neile, kes on aastaid PowerPointi esitluste loomisel kasutanud – luban, et siit saab palju kasulikke teadmisi, mida enne ei teadnud ja nüüd kasutama hakata.

Koolitusel alustame esitluse tegemise põhitõdede, PowerPointi põhitoimingute ja PowerPointi seadetega. Jätkame slaidide sisestamise ja haldamisega (sh juhtslaidide kasutamisega) ning esitluse kujunduse valikutega. Kõige põhjalikum osa koolitusest on slaidide ja esitluse sisu animeerimisel. Oluline osa koolitusest on esitlemise töövõtetel. Samuti printimise, eksportimise ja õigekirja kontrollimise  seadetel. Põhjaliku ülevaate koolituse sisust saab koolituse sisukorrast.

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st, hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust. Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Distansõppe aluseks olev ning ka audioorse koolituse oluliseks lisaks olev e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

PowerPointi koolitusel käsitletavad teemad

ALUSTAMINE

 • Esitluse koostamise põhitõed
 • PowerPointi programmi avamine
 • Programmi versioon ja keele seaded
 • Klaviatuuri käskude kasutamine

AVAMINE, LOOMINE, SALVESTAMINE JA SULGEMINE

 • Salvestatud esitluse avamine
 • Uue esitluse loomine
 • Salvestamine ja sulgemine
 • Avamise ja salvestamise seadete muutmine
 • Avatud esitluste vahel liikumine

VAATED JA TÖÖRIISTAD

 • Töölaua ja esitluse vaade
 • Menüüde ja käskude kuvamine
 • Käskude toomine kiirvaliku ribale
 • Menüü kohandamine, lähtestamine ja import

SLAIDIDE LISAMINE JA HALDAMINE

 • Esitluse mõõtkava valik
 • Slaidi lisamine ja põhjad
 • Põhjade kasutamine paigutuse taastamiseks
 • Põhjade kasutamine korraga slaidide muutmiseks
 • Jaotiste lisamine
 • Kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine
 • Slaidide peitmine

 ESITLUSE KUJUNDUS

 • Kujunduse teema valik
 • Teema fontide kohandamine
 • Teema värvide kohandamine
 • Slaidide põhjade kohandamine
 • Uue slaidi põhja loomine
 • Kohandatud teema importimine

TEKSTI SISESTAMINE

 • Tekstide sisestamine ja muutmine
 • Teksti automaatne mahutamine
 • Tekstide kleepimine
 • Wordist tekstide toomine
 • Otsing ja asendamine
 • Teksti vormindamine
 • Teksti kasti vormindamine
 • Loetelu vormindamine
 • Tekst ümber objekti

PILDID

 • Pildi lisamine ja otsing veebist
 • Pildi suurus ja asetus
 • Kujundusideede tööriist
 • Pildi kärpimine, taastamine ja asendamine
 • Pildi töötlemine
 • Pildi kujundi vormindamine ja vormingu ülekandmine
 • Pildi läbipaistvus ja taustapilt
 • Pildi tausta puhastamine
 • Piltide suuruse vähendamine
 • Esitluse koostamine pildialbumist
 • PowerPoint kujundustööriistana

KUJUNDID

 • Kujundite lisamine ja vormindamine
 • Teksti lisamine kujundisse
 • Kuju ja suuruse muutmine
 • Ikoonid, kujundi joonistamine
 • Ruudujooned, liigutamine ja muutmine nooltega
 • Joondamine, hajutamine ja rühmitamine
 • Märgistamine, valikupaan ja peitmine

SMARTART

 • SmartArt kujundi valik ja sisu lisamine
 • Kujundi muutmine ja vormindamine
 • Tekstist kujundi lisamine
 • Piltidest kujundi lisamine
 • Struktuuri esitamine SmartArt kujundina

TABELID

 • Tabeli loomine ja vormindamine
 • Tabeli kleepimine Excelist
 • Tabel kui Exceli manus
 • Tabel kui pilt ja andmete linkimine

DIAGRAMMID

 • Diagrammi loomine ja andmete toomine
 • Diagrammi vormindamine

VIDEO JA HELI

 • Kas video veebist või failina?
 • Video lisamine veebist
 • Video lisamine arvutist
 • Video vormindamine
 • Video esituse seaded
 • Subtiitrite lisamine
 • Veebivideo kohandamine
 • Audio lisamine ja kohandamine

VABAKÄE JOONISTUS

 • Joonte lisamine ja vormindamine
 • Joonte kustutamine ja peitmine

JALUSE LISAMINE JA VORMINDAMINE

 • Jaluse sisu lisamine
 • Jaluse muutine ja vormindamine

SLAIDIDE ÜLEMINEKUD

 • Slaidide korrastamine
 • Üleminekute valik ja rakendamine
 • Üleminekute rakendamine läbi juhtslaidi
 • Üleminekute seaded

JAOTISTE JA SLAIDIDE PILDILINGID (2016)

 • Slaidi avanemine zoom efektiga
 • Jaotiste lingid zoom efektiga

SLAIDI SISU ANIMEERIMINE

 • Animatsioonide valik ja lisamine
 • Animatsiooni efekti seaded
 • Animatsiooni ajastus
 • Animatsioonipaan
 • Tekstiplokis lõikude ilmumine
 • Teksti värvi muutmine peale ilmumist
 • Mitu animatsiooni ühel objektil
 • Animatsiooni automaatne kordamine
 • Liikumistee efektiga tausta liigutamine
 • Animeerimine sõna- ja tähthaaval
 • Animatsiooni ülekandmine ja juhtslaidi animeerimine
 • Animatsiooni sidumine objektil klikiga
 • Animatsiooni sidumine video sisuga

ETTEKANDMISEKS ETTEVALMISTUMINE

 • Slaidide korrastamine
 • Õigekeele kontroll
 • Märkuste lisamine

ESITLUSE ETTEKANDMINE

 • Ekraani vaadete haldamine
 • Esitlemise tööriistad
 • Automaatse esitluse salvestamine
 • Online ettekanne

PRINTIMINE JA EKSPORTIMINE

 • Pritimise seaded
 • Videoks salvestamine

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Asutuse sisese koolituse maksumus

PowerPointi asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 60 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 144 € +km.

NB! Soovi korral pakume asutustele ka koolituse läbiviimist kahepäevase koolitusena – seda sama maksumusega!

 • kuni 8 osalejat

  a' 144 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  1200 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

PowerPointi koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

PowerPointi avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

PowerPointi koolituse e-kursus

PowerPointi e-kursusega tutvumiseks või e-kursusesse sisenemiseks kliki palun alloleval nupul:

PowerPointi e-kursus

OSALENUTE ARVAMUSED POWERPOINTI KOOLITUSEST

 • Põnev koolitus. Koolituse esineja on väga karismaatiline inimene. Oli huvitav kuulata. Meeldis, et räägiti minu jaoks uutest momentidest. Anti kasulikku ja põnevat infot! E-kursuse eest suur tänu!

 • Väga meeldis koolituse ülesehitus. Olen varem ise neid nupukesi avastanud ja katsetanud – nüüd tekkis selgem arusaamine, mida ma tegin varem juhuslikult.

 • Koolitus oli väga huvitav ja intensiivne. /…/ Mulle meeldib, et on e-kursus. Saan pärast rahulikult ja omas tempos õppida, hiljem kasutada. Sain oma küsimustele kõik vastused. Jõudu edaspidiseks!!!

 • Jäin rahule! Väga huvitav ja palju uut mida varem ei teadnud.

 • Oli hea teada, et saan oma esinemised teha kuulajale huvitavamaks ja ettevalmistuse endale lihtsamaks. Väga hea, et on e-koolitus, mida saab vajadusel kasutada, sest millega ma igapäevaselt ei tegele, kipub ununema.

MEIE POWERPOINTI KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

PowerPointiga esitluse tegemise koolituste tellimisvorm