Exceli koolitus “Edasijõudnud”

Exceli koolitus "Edasijõudnud"

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend. Muuhulgas õpime rohkem tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm. Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisu tutvustuses.

Õpetuse aluseks on Microsoft Office Excel 2013 eestikeelne tarkvara, kuid koolitus sobib hästi ka teiste Exceli versioonide kasutajatele.

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 5-6 tunnisest õppepäevast, e-kursusest ja isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Koolituspäev on infotihe, pakkudes rohkelt uut teadmist, mida Excel võimaldab ja kuidas neid võimalusi ära kasutada. Tehniline oskus kinnistub hiljem teadmisi rakendades, milles on abiks osalejatele piiramatuks ajaks välja jagatav Exceli edasijõudnute e-kursus.

Koolitusele on soovitav tulla sülearvutiga, et õpetatavat vahetult kaasa teha. Samas võib osaleda ka ilma arvutita, sest kogu tegevus esitatakse suurel ekraanil. Kaasa antav e-kursus sisaldab samm-sammulisi põhjalikke videoõpetusi, mille abil on hiljem lihtne koolitusel räägitut meelde tuletada ja praktikas läbida.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 6-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

 • Üldine ülevaade Exceli funktsioonidest ja kasutamisest
 • Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega:
  • tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
  • andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)
 • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine, sh:
  • mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
  • ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: “üks seatud tingimustest täidetud” (or) ja “kõik seatud tingimused täidetud” (and)
 • Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu “tekstiga lahter” (istext), “arvuga lahter” (isnumber) ja “tühi lahter” (isblank või “”)
 • Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh
  • kui otsitakse arvu vastet
  • kui otsitakse teksti vastet
 • Finantsfunktsioonide tutvustus laenumaksete arvutamise näitel (pmt)
 • Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
 • Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
 • Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites
 • Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
 • Mitme funktsiooni korraga kasutamine

 TÖÖ LAHTRITEGA

 • Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
 • Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
 • Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
 • Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
 • Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
 • Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
 • Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine:
  • tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
  • seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
  • teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristamine

PIVOT TABLE LIIGENDTABELI KASUTAMINE

 • Pivot Table liigendtabeli moodustamine
 • Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
 • Andmete värskendamine tabelis
 • Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
 • Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
 • Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
 • Andmete analüüsi valikud:
  • arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
  • arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne
 • Pivot Table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm

ANDMETE KAITSMINE

 • Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh:
  • töövihiku avamine
  • muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga
 • Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
 • Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul:
  • kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
  • valitud lahtrite sisu muutmine
  • valitud lahtrite valemite nägemine
  • toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
  • objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamine

LIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA

 • Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
 • Loodud makrode muutmine
 • Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
 • Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (NB! näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)

MÕJUANALÜÜSI, LAHENDAJA (SOLVER) JA KONSOLIDEERIMISE TÖÖRIISTAD

 • Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
 • Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata:
  • milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
  • millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt
 • Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
 • Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
 • Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest  ühte tabelisse.

Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli edasijõudnute asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool).

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering töötaja kohta ainult 48 € + km.

 • Kuni 8 osalejat

  720 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • Üle 20 osaleja

  Hind kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

 

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • tunnistus/tõend

Lisaks on võimalik tellida:

 • toitlustus
 • koolituse läbiviimiseks sobilik ruum väljaspool asutust
 • arvutid koos vajaliku tarkvaraga

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


KehaMeeleKool OÜ on esitanud majandustegevusteate täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta ning täidab kõiki täiskasvanute koolituse seaduse ning haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määruse nr 27 „Täienduskoolituse standard“ nõudeid. Seega saavad meie koolitusi tellida ka riiklikud asutused ja organisatsioonid.

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Exceli edasijõudnute avaliku koolituse maksumus on 120 € + km osaleja kohta.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


KehaMeeleKool on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Eraisikul on õigus taotleda makstud koolituskulult tulumaksutagastust. KehaMeeleKool on esitanud antud täiendkoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate. Exceli “Edasijõudnud” koolituse õppekava eesmärgiks on muuhulgas mitmetes kutsestandardites kirjeldatud kompetentside saavutamine.

Eraisiku poolt maksustatavast tulust koolituskulude mahaarvamise korra kohta loe täpsemalt tulumaksuseadusest.

E-kursuse maksumus

Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Exceli edasijõudnute koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Exceli koolitus “Edasijõudnud” e-kursuse avamiseks klikkige alltoodud nupul:

Excel “Edasijõudnud” e-kursus


E-kursus koosneb 47-st videost kogukestvusega ligikaudu neli tundi. Et iga alateema oleks lihtsalt leitav ja vaadatav, on videod lühikesed (2-8 minutit) ning jaotatud teemaplokkidesse.

Järgnevalt on esitletud kaks videot, mida saab e-kursusega tutvumiseks tasuta vaadata:


Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Exceli edasijõudnute koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

OSALENUTE ARVAMUSED EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUSEST

 • Parim koolitus, kus olen osalenud!! Koolitus on väga hästi ette valmistatud, et aega maksimaalselt kasutada. Näited head. Tänud ka võrratu suupiste valmistajale. Aitäh!

 • Koolitus oli taaskord väga informatiivne ja arendav. Suured tänud juhendaja Asko Urile meeldiva õppekeskkonna ning suure abivalmiduse eest! Päikest!

 • SUUR TÄNU! Väga head olid viited, et kuidas või millise töö juures mingit nippi või tööriista kasutada.

 • Väga meeldiv ja õpetlik kogemus / koolitus. Sain palju uut ja tööks vajalikku teada. Tänan!

 • Väga meeldiv koolitus, selge deklareerimine, kõike seletatakse arusaadavalt. Nakatav entusiasm! Jätkake samas vaimus.

 • Väga põhjalik, lihtsalt seletatud ning head näited. Käisin ka algtaseme koolitusel ning valisin koolitaja järgi ka edasijõudnute koolituse. Aitäh!

 • Väga mõnusalt kiire ja ülevaatlik. Head ja lihtsad, arusaadavad lähteülesanded. Kasulik!

 • Väga asjalik ja sisutihe koolitus. Saab edaspidi ka kodulehelt teemasid meelde tuletada ja üle vaadata, see on ka väga hea.

 • Materjal väga hästi ja arusaadavalt edasi antud. Väga suur pluss on see, et sama materjal on ka e-kursusel.

 • Kogu koolitus möödus kiiresti, koolitaja oli abivalmis ja oskas Exceli võlusid hästi ja huvitavalt edasi anda, piisavalt pause – kõik hästi!

 • Õpetaja on väga kogenud ja abivalmis! Infot oli palju ja kui miski kohe ei jõudnud, siis e-materjalid on olemas. Aitäh!

 • Koolitus väga informatiivne ja praktiline. Palju uusi teadmisi. Koolitaja teab teemat hästi, oskab küsimustele vastata. Võimalus ka edaspidi e-mailiga küsimusi esitada ja abi saada.

 • Väga sisukas ja õpetlik koolitus. Tore, kui kõiki protseduure saab ka koheselt ise läbi teha.

 • Kursus oli lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud. Lektori käitumine hubasust tekitav. Aitäh!

MEIE EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Exceli koolituse “Edasijõudnud” kontaktivorm

  ***

  ***

  ***

  Märkige soovitav koolituse vorm (vt ka maksumusi):

  Asutuse sisene koolitus

  E-kursusE-kursus PLUSE-kursus EXTRA


  ***

  Kasulikud arvutikoolitused: