Asko Uri

 asko-uri-koolitaja-05
HARIDUS: Tartu Ülikool, sotsiaaltöö magister 2013- …
Tartu Ülikool, sotsioloogia bakalaureus 2010
AMET: KehaMeeleKooli koolitusjuht ja koolitaja
HOBID: Loodus, tervisesport, hoolivuse ja sisemise terviklikkuse arendamine, huvikaitsetegevus, puutöö, kokkamine, male
LOOMING: Koolitusmaterjalid ja koolitused, sotsiaalkaitse-alased kirjutised ja esinemised Eesti meedias

Enamasti alustatakse enese tutvustamisel ametist. Töötan neljandat aastat koolitaja, koolitusjuhi ja koolitusmaterjalide loojana pere-ettevõttes KehaMeeleKool, mille koos Mariga 2009. aastal asutasime. Selle aja sees on mul olnud au koolitada ligikaudu kahte tuhandet inimest, kelle tagasiside koolitustele 10-palli skaalal on püsivalt keskmisena üle üheksa. Olen töötanud ka Euroopa rahastusega sotsiaalprojektide algataja ja projektijuhina (3 a), tegevjuhina Eesti-Norra e-õppematerjale tootvas ettevõttes (8 a), turundusjuhina Eesti juhtivas kinnisvarafirmas (3 a), reklaamiagentuuri käivitaja ja eestvedajana (3 a).

Minu arusaama kohaselt on hea koolitaja inimene, kes – lisaks koolitatava valdkonna heale tundmisele – lähtub ennekõike õppijast, on toetava ja positiivse suhtumisega ning on ise õpetatavast teemast vaimustunud. Hea koolituse ja koolitusmaterjali peamisteks omadusteks on köitvus, lihtsus ja kerge jälgitavus.  Need põhimõtted kehtivad võrdväärselt kõigi koolituste puhul – olgu teemaks kas inimeste juhtimine või Exceli kasutamine. Nii koolitaja kui ka koolitusmaterjalide loojana püüan neid põhimõtteid igapäevases töös järgida ning ennast järjepidevalt arendada.

Haridusteel on minu valikuteks on olnud sotsioloogia ja sotsiaaltöö – lõpetan õpinguid Tartu Ülikooli sotsiaaltöö magistrantuuris.

Kõige rohkem kõnelevad inimesest tema tõekspidamised ja väärtushinnangud. Minu arvamus inimese olemusest ühildub Tema Pühaduse dalai-laama mõtetega: iga inimene tahab olla õnnelik, igaühel on õigus õnnelikule elule ning igaüks saab ise oma elu õnnelikuks muuta. Usun, et iga inimese mõte, sõna, otsus ja tegu muudavad mitte ainult meie edasist elu ja võimalikke uusi valikuid, vaid ka ümbritsevaid inimesi ja maailma. Igal inimesel on sisemine südamehääl, mis teab, mida mingis olukorras teha – meie õnn sõltub sellest, kuivõrd me seda kuuleme ja järgime.